Υπηρεσίες Εργοδοσίας

HR Outsourcing

Αξιοποιήστε τα οφέλη του HR Outsourcing και επισπεύστε έργα που απαιτούν μεγάλο όγκο ανθρωπίνων πόρων για την επιτυχή εκτέλεσή τους, με τα κατάλληλα στελέχη, τη σωστή στιγμή.

Δώστε ζωή στα έργα σας

Στην LMW γνωρίζουμε καλά ότι οι επιχειρήσεις συχνά χρειάζονται πρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό και νέες δεξιότητες για να διαχειριστούν αποτελεσματικά μεταβολές στον όγκο εργασίας ή για να ξεκινήσουν νέα έργα.

Μέσω της υπηρεσίας του HR Outsourcing, βρίσκουμε και σας προτείνουμε τα κατάλληλα άτομα που θα συμβάλλουν στην επιτυχή εκτέλεση των έργων σας, αποτελεσματικά και οικονομικά.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου, στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να ελαχιστοποιήσετε την πολυπλοκότητα ώστε να πετύχετε βελτιωμένη απόδοση και ταχύτερη ανάπτυξη.

Συνεχής υποστήριξη

Οι σύμβουλοί μας αξιολογούν τις ανάγκες σας και διαμορφώνουν τις προδιαγραφές του ρόλου και των σχετικών δεξιοτήτων, με βάση τις απαιτήσεις του έργου σας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, μια έμπειρη ομάδα διαχείρισης έργων είναι άμεσα διαθέσιμη να σας υποστηρίξει και να διασφαλίσει ότι κάθε πρόβλημα θα επιλυθεί, ώστε να μην υπάρξει αντίκτυπο στην απόδοση της επιχείρησής σας.

Διατηρούμε άμεση και ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε ενδεχόμενες τροποποιήσεις των έργων ή αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε να προστατέψουμε την επιχείρησή σας από πιθανές διακοπές στη ροή εργασιών.

Ασφάλεια

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του έργου σας.

Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες HR Outsourcing της LMW επωφελείστε από έναν άμεσο, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να αυξήσετε το εύρος δεξιοτήτων και τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, με ασφάλεια και χωρίς να επιβαρυνθείτε με το κόστος προσθήκης νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Το πλεονέκτημα της LMW

Άμεση, εξειδικευμένη υποστήριξη σύνθετων έργων

Άρτιες διαδικασίες εύρεσης και διαχείρισης εργαζομένων

Ειδίκευση στην εργατική νομοθεσία

Εμπειρία στην αποτελεσματική διαχείριση εργασιακών σχέσεων