Διεθνείς Υπηρεσίες

Ίδρυση Εταιρείας

Μπείτε σε νέες αγορές με αυτοπεποίθηση, με εξειδικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.

Επεκταθείτε με επιτυχία στο εξωτερικό

Η ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος στο εξωτερικό είναι ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Ωστόσο, για την εξασφάλιση της επιτυχίας των διεθνών δραστηριοτήτων σας θα πρέπει να συνυπολογίσετε τοπικές παραμέτρους που μπορεί να μην ισχύουν στην χώρα που εδρεύει η επιχείρησή σας.

Η LMW διαθέτει τους πόρους και την εμπειρία να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε με επιτυχία το νέο σας διεθνές εγχείρημα.

Απλουστεύστε την πολυπλοκότητα με εξειδικευμένη, τοπική υποστήριξη

Ειδικευόμαστε στις υπηρεσίες ίδρυσης εταιρειών, βοηθώντας τους πελάτες μας να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις διαφορετικές διαδικασίες και απαιτήσεις που αφορούν στην έναρξη εργασιών εκτός των εθνικών τους συνόρων.

Η ομάδα μας θα σας παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια για οτιδήποτε αφορά στη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία, λογιστικά πρότυπα, δικαιολογητικά και τον στρατηγικό σχεδιασμό, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία έναρξης εργασιών.

Ταχεία ίδρυση, απόλυτα συμμορφωμένη με την τοπική νομοθεσία

Ανεξάρτητα από τη χώρα που σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το επόμενο επιχειρηματικό σας εγχείρημα, οι τοπικές ομάδες ειδικών της LMW και το διευρυμένο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών μας, θα διασφαλίσουν ότι είστε απόλυτα νομοταγείς και λειτουργικοί με γρήγορο και οικονομικό τρόπο.

Το πλεονέκτημα της LMW

Απλές και άμεσες διαδικασίες ίδρυσης εταιρείας και μετεγκατάστασης εργαζομένων

Πλήρης συμμόρφωση με τοπικά και διεθνή νομικά, λογιστικά και εργασιακά πλαίσια

Διαφανείς, σταθερές χρεώσεις για όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης ίδρυσης επιχειρήσεων στο εξωτερικό

Πρόσβαση σε τοπικές κοινότητες, ομάδες ειδικών συμφερόντων και πόρους

Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε χώρας και επιχείρησης