Συνύπαρξη πολλαπλών γενιών στον εργασιακό χώρο

11.06.2024

Ο σύγχρονος χώρος εργασίας είναι ένα μοναδικό οικοσύστημα διαφορετικών εμπειριών, προοπτικών, στυλ εργασίας και ηλικιών. Στην LMW κατανοούμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από ένα εργατικό δυναμικό που περιλαμβάνει πολλαπλές γενιές, και με αυτό το άρθρο θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα του σημερινού εργασιακού τοπίου, διερευνώντας τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των Baby Boomers, της Generation X, των Millennials και της Generation Z.

Οι γενιές και τα βασικά χαρακτηριστικά τους

Σύμφωνα με έκθεση του 2023 από το Pew Research Centre, για πρώτη φορά στην ιστορία, άνθρωποι από πέντε γενιές ζουν και εργάζονται την ίδια χρονική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες (συμπεριλαμβανομένης και της Silent Generation που γεννήθηκαν 1924-1945). Αυτή η τάση εκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με μια παρόμοια δημογραφική μετατόπιση να παρατηρείται και στην Ευρώπη. Ας δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα το τοπίο του εργατικού δυναμικού:

Baby Boomers (γεννημένοι το 1946-1964): Αν και βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης, ένα σημαντικό μέρος των Baby Boomers παραμένει εργασιακά ενεργό. Μια μελέτη του 2022 από το AARP αποκάλυψε ότι το 60% των Boomers σχεδιάζουν να καθυστερήσουν τη συνταξιοδότησή τους λόγω οικονομικών αιτιών ή γιατί επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί.

Οι Baby Boomers διαπλάστηκαν σε μια εποχή οικονομικής ευημερίας με ισχυρή εργασιακή ηθική και εκτιμούν την πίστη, τη σταθερότητα και μια σαφώς χαραγμένη πορεία στην καριέρα τους. Συχνά αποδίδουν καλύτερα σε ιεραρχικές δομές και εκτιμούν την προσωπική επικοινωνία. Όσον αφορά την εκπαίδευση, οι Baby Boomers τείνουν να προτιμούν τις παραδοσιακές μεθόδους εκμάθησης με δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Generation Χ (γεννημένοι το 1965-1980): Όσοι ανήκουν στην Generation Χ, που αποκαλείται επίσης «γενιά σάντουιτς», είναι γνωστοί για την εργασιακή τους ηθική και το πρακτικό πνεύμα τους. Μια έκθεση του 2021 από το Centre for Talent Innovation δείχνει ότι το 53% των εργαζομένων της Γενιάς Χ αισθάνονται πίεση να αποδείξουν την αξία τους και τονίζει την επικέντρωσή τους στην επιτυχία.

Γνωστοί για την ανεξαρτησία, την αυτάρκεια και την εστίασή τους στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι GenXers είναι επινοητικοί και ευπροσάρμοστοι. Εκτιμούν τη σαφή επικοινωνία, την αποτελεσματικότητα και την αίσθηση αυτονομίας. Συχνά διακρίνονται σε περιβάλλον που προκρίνει τη συνεργασία και εκτιμούν τη συνοπτική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σχετικά με την εκπαίδευση, οι GenXers αισθάνονται άνετα με μια μικτή προσέγγιση και αποδέχονται τις δυνατότητες εκπαίδευσης τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά.

Millennials (γεννημένοι το 1981-1996): Η μεγαλύτερη αριθμητικά γενιά εργαζομένων, οι Millennials, είναι γνωστοί για την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία και την επιθυμία τους για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μια έρευνα της Deloitte το 2022 διαπίστωσε ότι το 70% των Millennials δίνουν προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής όταν εξετάζουν μια νέα θέση εργασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων.

Μεγαλωμένοι στην ψηφιακή εποχή, οι Millennials έχουν άριστη σχέση με την τεχνολογία και δίνουν προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής και στην επαγγελματική εξέλιξη. Εκτιμούν τη συνεργασία, την ευελιξία και την ύπαρξη στόχων στην εργασία τους. Οι Millennials διακρίνονται σε περιβάλλοντα που στηρίζονται στην ομαδικότητα και αξιοποιούν την τεχνολογία. Εκτιμούν τα κανάλια ανοικτής επικοινωνίας, όπως είναι τα άμεσα μηνύματα και τα εργαλεία διαχείρισης έργων. Σε θέματα εκπαίδευσης, κινούνται αυτόνομα και προτιμούν τα διαδικτυακά μαθήματα, τις δυνατότητες μικρομάθησης και την ομότιμη μάθηση.

Generation Ζ (γεννημένη το 1997-2012): Η νεότερη ηλικιακά γενιά που εντάχθηκε στο εργατικό δυναμικό, η Generation Ζ είναι απόλυτα ενταγμένη στο ψηφιακό περιβάλλον και κινητοποιείται από απώτερους σκοπούς. Μια μελέτη του 2023 της Microsoft αποκάλυψε ότι το 64% όσων ανήκουν στην Generation Ζ δίνουν προτεραιότητα στην εργασία σε μια εταιρεία με ισχυρή κοινωνική δράση και τονίζει την εστίασή τους στην επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος.

Όσοι ανήκουν στην Generation Ζ, τη νεότερη γενιά εργαζομένων, είναι στοχοστρεφείς και κοινωνικά συνειδητοποιημένοι. Εκτιμούν την αυτονομία και τη διαφάνεια, ενώ δίνουν έμφαση στη δια βίου μάθηση. Διακρίνονται σε περιβάλλοντα με γρήγορους ρυθμούς και προτιμούν τα κανάλια οπτικής επικοινωνίας. Σε ότι αφορά την εκπαίδευση, η Generation Ζ ακμάζει σε περιβάλλοντα μάθησης μέσω παιχνιδιού και αξιοποιεί τις ευκαιρίες για ομότιμη μάθηση και προγράμματα καθοδήγησης.

Συνοψίζοντας

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι παραπάνω περιγραφές αποτελούν γενικεύσεις και υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις σε κάθε γενιά. Ωστόσο, η κατανόηση αυτών των γενικών προτιμήσεων θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε ένα εργασιακό περιβάλλον που εξυπηρετεί ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών, κάτι που συνεπάγεται ένα πιο αφοσιωμένο και παραγωγικό εργατικό δυναμικό.

LMW - Performance Reviews - MBO CPM - webΑξιολογήσεις: η επάνοδος του Management by Objectives και η επέλαση του Continuous Performance Management
LMW - Flexible Work - webDesigning for flexibility: the future of work is here
LMW - Multigenerational workforce - web