Μεγιστοποιώντας τα οφέλη από τη συνεργασία με έναν EOR

28.05.2024

Η πρόσβαση στην παγκόσμια δεξαμενή ταλέντων είναι πλέον εύκολη, αλλά η διαχείριση των πολύπλοκων απαιτήσεων της απασχόλησης σε διεθνές επίπεδο μπορεί να αποδειχθεί ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο. Αυτό είναι το σημείο όπου συνεισφέρουν οι υπηρεσίες ενός Employer of Record (EOR). Συνεργαζόμενες με έναν EOR όπως η LMW, οι επιχειρήσεις μπορούν να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους και μεγιστοποιώντας την απόδοση της επένδυσής τους (ROI).

Το πλεονέκτημα του EOR

Ένας EOR ενεργεί ως νόμιμος εργοδότης για το διεθνές εργατικό δυναμικό σας, ο οποίος αναλαμβάνει τη μισθοδοσία, τους φόρους, τη διαχείριση παροχών και τη συμμόρφωση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού (HR). Αυτό σας απαλλάσσει από το βάρος της σύστασης μιας τοπικής οντότητας, της αντιμετώπισης πολύπλοκων κανονισμών και της διαχείρισης διοικητικών καθηκόντων.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικά. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το 82% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες EOR επιτυγχάνουν ταχύτερη παγκόσμια επέκταση. Επιπλέον, μια μελέτη της Αμερικανικής Ένωσης Προσωπικού αποκάλυψε ότι το 68% των εταιρειών που χρησιμοποιούν EOR αναφέρουν αύξηση στην απόκτηση ταλέντων.

Υπολογισμός της απόδοσης επένδυσης (ROI): Πέρα από τους αριθμούς

Η εξοικονόμηση κόστους είναι ένα σημαντικό όφελος, όμως η απόδοση της επένδυσης σε υπηρεσίες EOR είναι κάτι παραπάνω από απλά οικονομικά στοιχεία. Αφορά τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες, όπως:

 • Μειωμένος χρόνος μέχρι την έξοδο στην αγορά: Η ίδρυση μιας θυγατρικής σε άλλη χώρα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Οι EOR εξαλείφουν αυτό το εμπόδιο, επιτρέποντάς σας να αξιοποιήσετε γρήγορα τα ταλέντα και να επωφεληθείτε από τις αναδυόμενες αγορές.
 • Ενισχυμένη συμμόρφωση: Η πλοήγηση στη διεθνή εργατική νομοθεσία και τους φορολογικούς κανονισμούς μπορεί να αποδειχθεί ναρκοπέδιο. Οι EOR διασφαλίζουν τη συμμόρφωση, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο κυρώσεων και νομικών προβλημάτων.
 • Επεκτασιμότητα και ευελιξία: Ένας EOR σας επιτρέπει να αυξάνετε ή να μειώνετε το εργατικό σας δυναμικό με βάση τις ανάγκες σας, χωρίς τα πάγια έξοδα που σχετίζονται με μια μόνιμη τοπική οντότητα.
 • Βελτιωμένη απόκτηση ταλέντων: Τα κορυφαία ταλέντα συχνά αναζητούν παγκόσμιες προοπτικές. Οι EOR σας κάνουν πιο ελκυστικό εργοδότη, καθώς σας επιτρέπουν να προσφέρετε ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών σε νέες αγορές.

Μεγιστοποιώντας τα οφέλη από τη συνεργασία με έναν EOR

Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της επένδυσής σας σε έναν EOR, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Καθορίστε με σαφήνεια τις ανάγκες σας: Προσδιορίστε τους συγκεκριμένους στόχους σας για παγκόσμια επέκταση και το είδος των ταλέντων που χρειάζεστε.
 • Επιλέξτε τον κατάλληλο συνεργάτη: Επιλέξτε έναν EOR με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, εξειδίκευση στις αγορές-στόχους σας και ισχυρή κατανόηση του κλάδου σας.
 • Επιδιώξτε την αποτελεσματική επικοινωνία: Διατηρήστε ανοιχτή επικοινωνία με τον EOR για να διασφαλίσετε μια ομαλή διαδικασία onboarding για τη διεθνή ομάδα σας.
 • Εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία: Πολλοί EOR προσφέρουν φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες που απλοποιούν τη μισθοδοσία, τη διαχείριση παροχών και την επικοινωνία των εργαζομένων.

Win-Win για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους

Ενώ η μεγιστοποίηση του ROI αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, μια επιτυχημένη συνεργασία με έναν EOR ωφελεί επίσης τους εργαζόμενους. Δείτε πώς:

 • Παγκόσμιες ευκαιρίες: Οι EOR δίνουν πρόσβαση σε συναρπαστικές διεθνείς προοπτικές καριέρας που διαφορετικά δε θα ήταν διαθέσιμες.
 • Ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές: Μέσω του EOR, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και παροχών που ανταποκρίνονται στα τοπικά πρότυπα.
 • Απλοποιημένο onboarding: Ο EOR διαχειρίζεται όλα τα έγγραφα υποδοχής και ένταξης, διασφαλίζοντας μια ομαλή μεταβατική διαδικασία για τους νεοπροσληφθέντες.
 • Συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία: Οι εργαζόμενοι είναι σίγουροι για τη συμμόρφωση με την τοπική εργατική νομοθεσία, που προστατεύει τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις τους.

Τύπος για τον υπολογισμό της απόδοσης επένδυσης (ROI)

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος τύπος για τον υπολογισμό της απόδοσης της επένδυσης σε υπηρεσίες EOR. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε υπ’ όψη σας ένα γενικότερο πλαίσιο που συνυπολογίζει τόσο την εξοικονόμηση κόστους όσο και τα στρατηγικά οφέλη. Ακολουθεί μια απλοποιημένη ανάλυση:

ROI = (Κέρδος επένδυσης – Κόστος επένδυσης) / Κόστος επένδυσης

Το κέρδος επένδυσης μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Αυξημένα έσοδα από την ταχύτερη παγκόσμια επέκταση
 • Μειωμένο κόστος για τη δημιουργία μιας τοπικής οντότητας
 • Εξοικονόμηση σε θέματα που αφορούν διοικητικά καθήκοντα, επεξεργασία μισθοδοσίας και συμμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού
 • Βελτιωμένη απόκτηση ταλέντων και μειωμένο κόστος προσλήψεων

Το κόστος που θα προκύψει περιλαμβάνει:

 • Αμοιβές υπηρεσιών EOR
 • Πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με την ένταξη και τη διαχείριση διεθνών εργαζομένων
 • Πιθανές φορολογικές επιπτώσεις

Αξιολογώντας προσεκτικά αυτούς τους παράγοντες, μπορείτε να έχετε μια σαφέστερη εικόνα της συνολικής αξίας μιας συνεργασίας με EOR.

Συνοψίζοντας

Στη σημερινή ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, οι έμπειροι πάροχοι υπηρεσιών EOR, όπως η LMW, μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκταθούν διεθνώς. Μεγιστοποιώντας την απόδοση της επένδυσης και εξασφαλίζοντας μια win-win λύση τόσο για την εταιρεία όσο και για το διεθνές εργατικό δυναμικό της, οι υπηρεσίες EOR ανοίγουν τον δρόμο για βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη και επιτυχία.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι είναι EOR, διαβάστε το άρθρο: Τι είναι ο Employer of Record;

Για να γνωρίσετε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες EOR της LMW, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: Employer of Record (EOR)

 

LMW - HR AI AND EQ - webH Τεχνητή και Συναισθηματική Νοημοσύνη του HR
LMW - Performance Reviews - MBO CPM - webΑξιολογήσεις: η επάνοδος του Management by Objectives και η επέλαση του Continuous Performance Management
LMW - maximise ROI with EOR - web