Διεθνείς Υπηρεσίες

Employer of Record (EOR)

Ευέλικτη γεωγραφική επέκταση του εργατικού δυναμικού, με πλήρη συμμόρφωση στην τοπική νομοθεσία, σε 3 βήματα.

Καλύψτε με επιτυχία ανοιχτές θέσεις εργασίας σε διεθνές επίπεδο

Όταν η πρόσληψη εργαζομένων σε διεθνές επίπεδο αποτελεί προτεραιότητα για την επιχείρησή σας, η γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών είναι πρώτιστης σημασίας.

Με τις καταρτισμένες υπηρεσίες Employer of Record (EOR) της LMW μπορείτε να κινηθείτε ταχύτατα, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσετε στη δημιουργία μίας τοπικής νομικής οντότητας, ή/και να εξοικειωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς και θεσμούς.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων ομάδων που διαθέτουμε σε κάθε χώρα, επιτυγχάνετε:

  • Άμεση πρόσληψη και ένταξη εργαζομένων
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη των εργαζομένων σε χώρες που η επιχείρηση δεν έχει παρουσία
  • Διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία

Ολοκληρωμένη διαχείριση εργαζομένων

Η LMW προσλαμβάνει προσωπικό ως Employer of Record και διαχειρίζεται τις απαιτήσεις εργοδοσίας και μισθοδοσίας για εσάς, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, της πρόσληψης, της σύμβασης, της διαχείρισης μισθοδοσίας, των εργασιακών σχέσεων, της φορολογίας και των κοινωνικών εισφορών.

Χάρη στα εξειδικευμένα τμήματα Νομικής Διαχείρισης, Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού, διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα τις πολύπλοκες διαδικασίες εργοδοσίας στο εξωτερικό, μετριάζοντας το ρίσκο και διασφαλίζοντας πλήρη νομική συμμόρφωση.

Επιταχύνετε τις διεθνείς σας προσλήψεις με 3 εύκολα βήματα

  1. Προσδιορίστε το στέλεχος που θέλετε να προσλάβετε ή ζητήστε από τους ειδικούς μας να το βρουν για εσάς.
  2. Καθορίστε τους όρους εργασίας και, εάν χρειαστεί, θα σας βοηθήσουμε να τους προσαρμόσετε κατάλληλα, ώστε να είναι σύμφωνοι με την εργατική νομοθεσία της κάθε χώρας.
  3. Αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς. Η LMW θα διαχειριστεί ολόκληρη τη διαδικασία εργοδοσίας με μια διαφανή και απόλυτα νομοταγή προσέγγιση καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Το πλεονέκτημα της LMW

Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων μέσω άμεσης επικοινωνίας, χωρίς τη χρήση απρόσωπης τεχνολογίας

Άμεση πρόσληψη εργαζομένων και βέλτιστη κάλυψη όλων των αναγκών εργοδοσίας

Δυνατότητα παροχής βίζας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκμεταλλευτείτε την παγκόσμια αρένα για εύρεση εξειδικευμένων εργαζομένων με μειωμένο κόστος

Αξιοποιήστε την υπηρεσία EOR ως παροχή για τα στελέχη σας

Ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο και στη φορολογική νομοθεσία

Ίδρυση Εταιρείας