Διεθνείς Υπηρεσίες

Employer of Record (EOR)

Ευέλικτη ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού σε χώρες του εξωτερικού, με πλήρη συμμόρφωση στην τοπική νομοθεσία, σε 3 βήματα.

Καλύψτε με επιτυχία ανοιχτές θέσεις εργασίας σε διεθνές επίπεδο

Όταν η πρόσληψη εργαζομένων σε διεθνές επίπεδο αποτελεί προτεραιότητα για την επιχείρησή σας, η γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών έχει πρωτεύουσα σημασία.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες Employer of Record (EOR) της LMW μπορείτε να υλοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια γρήγορα, χωρίς να χρειαστεί να επενδύσετε στη δημιουργία μιας τοπικής νομικής οντότητας ή/και να εξοικειωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς και θεσμούς.

Οι ομάδες ειδικών που διαθέτουμε σε κάθε χώρα θα σας βοηθήσουν να πετύχετε:

  • Άμεση πρόσληψη και ένταξη εργαζομένων
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη των εργαζομένων σε χώρες που η επιχείρηση δεν έχει παρουσία
  • Διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία

Ολοκληρωμένη διαχείριση εργαζομένων

Η LMW προσλαμβάνει προσωπικό ως Employer of Record και διαχειρίζεται τις απαιτήσεις εργοδοσίας και μισθοδοσίας για λογαριασμό σας. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην πρόσληψη και ένταξη των εργαζομένων, τη σύναψη συμβάσεων, τις εργασιακές σχέσεις, τη φορολογία και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Χάρη στα ειδικευμένα τμήματα Νομικής Διαχείρισης, Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού, διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα τις πολύπλοκες διαδικασίες εργοδοσίας στο εξωτερικό, μετριάζοντας το ρίσκο και διασφαλίζοντας πλήρη νομική συμμόρφωση.

Γρήγορες προσλήψεις εκτός συνόρων με 3 εύκολα βήματα

  1. Επιλέξτε το στέλεχος που θέλετε να προσλάβετε ή αφήστε τους ειδικούς μας να το βρουν για εσάς.
  2. Καθορίστε τους όρους εργασίας. Εάν χρειαστεί, θα σας βοηθήσουμε να τους προσαρμόσετε κατάλληλα, ώστε να είναι σύμφωνοι με την εργατική νομοθεσία της κάθε χώρας.
  3. Αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς. Η LMW θα διαχειριστεί ολόκληρη τη διαδικασία εργοδοσίας με μια διαφανή και απόλυτα νομοταγή προσέγγιση καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Το πλεονέκτημα της LMW

Προσωπική επικοινωνία με τους εργαζόμενους για εξατομικευμένη υποστήριξη

Άμεση πρόσληψη εργαζομένων και βέλτιστη κάλυψη όλων των αναγκών εργοδοσίας

Δυνατότητα παροχής βίζας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εύρεση και αξιοποίηση εξειδικευμένων στελεχών από τη διεθνή αγορά εργασίας με μειωμένο κόστος

Δυνατότητα αξιοποίησης της υπηρεσίας EOR ως παροχή για τα στελέχη σας

Ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο και στη φορολογική νομοθεσία

< Προηγούμενο