Πολιτική Απορρήτου & Πολιτική για Cookies

Καλωσήλθατε στο lmw.gr, έναν διαδικτυακό τόπο, που διαχειρίζεται η LMW Α.Ε.Π.Α, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στο Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 208, 152 31) [ «LMW»]. Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η Πολιτική Απορρήτου μας έχει ανανεωθεί, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Μέσω της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου δηλώνετε άνευ όρων ότι έχετε εξετάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στους Όρους Χρήσης ή/και στην Πολιτική Απορρήτου, θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών του. Η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιείται από καιρού εις καιρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.  Σας καλούμε να εξετάζετε τακτικά τους παρόντες όρους, λόγω του ότι η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου υποδηλώνει ότι έχετε αποδεχθεί τις εν λόγω αλλαγές.

Η LMW δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πώς η  LMW, ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και του Κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για τους χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου και με ποιο τρόπο ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί τα cookies.

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται και πώς αυτά χρησιμοποιούνται

Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν παραγγέλλετε κάποια υπηρεσία, μπορεί να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα δεδομένα προκειμένου να μπορείτε εσείς να  επωφελείστε από τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου. Ο διαδικτυακός μας τόπος δεν προορίζεται για παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με παιδιά. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, από την οποία μπορείτε, άμεσα ή έμμεσα, να ταυτοποιηθείτε

Δεδομένα που συλλέγονται απ’ ευθείας από εσάς

Μπορεί να συλλέγουμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα για επικοινωνιακούς σκοπούς, όπως για να απαντάμε στα ερωτήματά σας για παροχή πληροφοριών και προκειμένου να κατανοούμε καλύτερα τις προσδοκίες σας και τις ανάγκες σας.  Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε στον διαδικτυακό μας τόπο τις φόρμες «Επικοινωνήστε μαζί μας» και « συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς που παρέχετε σε εμάς απευθείας εσείς, που μπορεί να περιλαμβάνουν: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τηλεφωνικό αριθμό, την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει και το περιεχόμενο της επικοινωνίας που απευθύνετε σε εμάς. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να επικοινωνήσουμε μαζί μας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Όταν αγοράζετε μία υπηρεσία, για παράδειγμα, όταν κάνετε κράτηση για ένα σεμινάριο (Σεμινάριο Καριέρας, Καθοδήγηση Προσωπικής Καριέρας, Συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος), θα επεξεργαστούμε συγκεκριμένα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων καταχώρησής σας. Η πληρωμή μέσω κάρτας τυγχάνει επεξεργασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.2 με 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η LMW δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται τις πληροφορίες χρέωσης του λογαριασμού σας.

Επίσης, θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όταν μας στέλνετε το βιογραφικό σας σημείωμα και όταν θα υποβάλλετε αίτημα για εύρεση εργασίας, για παράδειγμα τα στοιχεία ταυτότητάς σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας και την επαγγελματική σας εμπειρία. Στην περίπτωση αυτή ισχύει διαφορετική πολιτική απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (tracking technologies)

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης και μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, τεχνικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και χρόνου πρόσβασης, όγκου πληροφοριών που διαβιβάστηκαν, καθεστώτος διαβίβασης, τύπος, έκδοση και γλώσσα φυλλομετρητή, τύποι plug-in φυλλομετρητή και εκδόσεις, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP address), λειτουργικό σύστημα και διεπαφή συστήματος ( system interface), ρύθμιση ζώνης ώρας και τοποθεσίας, γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του φυλλομετρητή) και πληροφορίες προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού τόπου παραπομπής, σελίδες που επισκεφθήκατε, ενέργειες που κάνατε, μοτίβα επισκέψεων και πληροφορίες από φόρμες που συμπληρώσατε. Εφόσον μας παρέχετε την συγκατάθεσής σας, μπορεί να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε διαφημίσεις σχετικές με εσάς, βασιζόμενοι στη χρήση των cookies.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να αποκλείσετε αυτή την επεξεργασία, παρακαλούμε δείτε το κεφάλαιο «Cookies και άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης» της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους

Λαμβάνουμε κάποια από τα προαναφερόμενα τεχνικά δεδομένα από παρόχους στατιστικών στοιχείων, όπως είναι η Google.

Συγκεντρωτικά δεδομένα

Μπορεί να συλλέγουμε συγκεντρωτικά στοιχεία, όπως είναι στατιστικά ή δημογραφικά στοιχεία για οποιονδήποτε σκοπό. Ενώ τα συγκεντρωτικά στοιχεία μπορεί να πηγάζουν από τα προσωπικά σας δεδομένα, αυτά δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα λόγω του ότι αυτού του είδους τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας (για παράδειγμα μπορεί να συγκεντρώνουμε δεδομένα χρήσης, για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία της ιστοσελίδας). Παρ’ όλα αυτά, αν συνδυάσουμε συγκεντρωτικά στοιχεία με προσωπικά σας στοιχεία,  ώστε να μπορούν άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιήσουν εσάς, θα αντιμετωπίσουμε τα συνδυαστικά αυτά στοιχεία ως προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Δεν συλλέγουμε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου εν γνώσει μας οποιαδήποτε ειδική κατηγορία προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για την υγεία, τη φυλή ή την εθνότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, την σεξουαλική σας ζωή κτλ.

Πώς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Πάροχοι Υπηρεσιών

H LMW μπορεί να διορίσει εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και θα παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στην LMW, όπως πάροχοι υπηρεσιών για πρόσληψη (Workable), πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, πάροχοι διαφημιστικών υπηρεσιών ή πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν τεχνική υποστήριξη. Όταν παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Άλλοι παραλήπτες

Η LMW μπορεί να μεταφέρει, προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, προσωπικά δεδομένα σε οργανισμούς για την επιβολή του νόμου, κυβερνητικές αρχές, νομικούς συμβούλους ή εξωτερικούς συνεργάτες. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν σε τρία μέρη που σχετίζονται με τη συγχώνευση ή την εξαγορά.

Διεθνείς διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων

Η LMW μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που στην έκταση, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες των προαναφερομένων σκοπών, τα προσωπικά σας δεδομένα χρειάζεται να διαβιβαστούν εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, η διαβίβαση των δεδομένων αυτών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η LMW θα διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Μέσω της σύναψης κατάλληλων συμβάσεων για τη διαβίβαση των δεδομένων βασιζόμενων σε Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες, που είναι προσβάσιμες κατόπιν αιτήματος στο legal@lmw.gr, ή λαμβάνοντας άλλα μέτρα ώστε να παρέχεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, η LMW διασφάλισε ή επιβεβαίωσε ότι όλοι οι αποδέκτες θα παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Oποιαδήποτε περαιτέρω μελλοντική διαβίβαση θα υπόκειται σε κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού

Ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί cookies και συνεπώς όταν τον επισκέπτεστε, ένα cookie μπορεί να εγκατασταθεί στη συσκευή σας. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μπορεί να φορτωθεί σε «τερματικό εξοπλισμό» (για παράδειγμα στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο), όταν επισκέπτεστε το διαδίκτυο. Επιτρέπει στην LMW να αναγνωρίσει τη συσκευή σας, να μαζέψει πληροφορίες αναφορικά με μοτίβα χρήσης, όταν περιηγείστε στον διαδικτυακό μας τόπο, αποθηκεύει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας ή προηγούμενες ενέργειες, βελτιώνει την διαδικτυακή εμπειρία και την εξατομικευμένη εμπειρία. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας στους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε και να αναλύσουν  την αποτελεσματικότητα των εν λόγω διαφημίσεων.

Μπορείτε να επιλέγετε ή να αποκλείετε τα cookies οποτεδήποτε – εκτός από τα απολύτως αναγκαία cookies (αυτά χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κάνουμε τον διαδικτυακό μας τόπο να λειτουργεί αποτελεσματικά), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας οποτεδήποτε, μπορείτε να εμποδίσετε νέα cookies να αποθηκευτούν και να λάβετε ειδοποίηση πριν την εγκατάσταση ενός νέου  cookie διαμορφώνοντας το λογισμικό του φυλλομετρητή σας (browser).

Όταν συγκεκριμένα είδη cookies απαιτούν τη χορήγηση από εσάς της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, προκειμένου να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν,  ερωτάσθε μέσω ενός σχετικού banner που είναι τοποθετημένο στην  μπροστινή σελίδα του διαδικτυακού τόπου. Αν επιλέξετε να μην παρέχετε πρόσβαση ή να διαγράψετε συγκεκριμένα cookies, και πάλι θα μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, αλλά θα είναι περιορισμένη η λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας τόπου.

Είδη cookies

Mπορεί να χρησιμοποιούμε «μόνιμα» cookies, όπως επίσης cookies “συνεδρίας”. Ένα «επίμονο» cookie θα παραμείνει για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο cookie. Ένα cookie συνεδρίας τοποθετείται μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον διαδικτυακό μας τόπο και λήγει όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας.

AΑπολύτως αναγκαία cookiesΧρησιμοποιούνται για να κάνουν τον διαδικτυακό μας τόπο να λειτουργεί αποτελεσματικά και σας διευκολύνουν να τον επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείται τις δυνατότητές του. Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για να παρακολουθούν τα στοιχεία που εισάγετε, όταν συμπληρώνετε διαδικτυακές φόρμες σε διαφορετικές σελίδες και μας βοηθούν να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο της σελίδας σας φορτώνει γρήγορα και αποτελεσματικά, διανέμοντας τoν φόρτο εργασίας μεταξύ πλήθους υπολογιστών (εξισορρόπηση φορτίου-load balancing).Αυτά τα cookies είναι cookies ενημέρωσης που διαγράφονται, όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας.
BCookies ανάλυσης/επίδοσηςΧρησιμοποιούνται, για να αναλύουμε τον τρόπο που ο διαδικτυακός μας τόπος λειτουργεί, ώστε να τον βελτιώνουμε και να μεγιστοποιούμε τις δυνατότητές του. Χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για την στατιστική καταμέτρηση του κοινού που τον επισκέπτεται, για να εκτιμήσουμε τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών, για να εντοπίσουμε τις πιο αναγνωρίσιμες λέξεις-κλειδιά των μηχανών αναζήτησης, που οδηγούν σε μία ιστοσελίδα ή για να εντοπίσουμε θέματα πλοήγησηςΧρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνον εφόσον μας έχετε δώσει την προηγούμενη συναίνεσή σας. Αυτά είναι κατά κανόνα «επίμονα», γιατί παραμένουν στη συσκευή σας, προκειμένου εμείς να τα χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια μιας άλλης επίσκεψης στον διαδικτυακό μας τόπο. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαγράψετε αυτά τα  cookies, παρακαλούμε να ανατρέξετε παρακάτω στο κεφάλαιο «Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις μου για τα cookies;» της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
ΓCookies λειτουργικότηταςΒοηθούν ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία σας, κάνοντας πράγματα όπως να θυμούνται προτιμήσεις, επιλογές που κάνετε ενώ επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο ή προηγούμενες ενέργειες. Για παράδειγμα αυτά τα cookies μπορούν να θυμούνται προτιμήσεις όπως το μέγεθος του κειμένου, τα φόντα και άλλα προσαρμόσιμα στοιχεία του διαδικτυακού τόπου.Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνον εφόσον μας έχετε δώσει την προηγούμενη συναίνεσή σας. Αυτά είναι κατά κανόνα «επίμονα», γιατί παραμένουν στη συσκευή σας, προκειμένου εμείς να τα χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια μιας άλλης επίσκεψης στον διαδικτυακό μας τόπο. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαγράψετε αυτά τα  cookies, παρακαλούμε να ανατρέξετε παρακάτω στο κεφάλαιο «Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις μου για τα cookies;» της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
ΔCookies στόχευσης/διαφημιστικάΧρησιμοποιούνται για να μοιραζόμαστε κάποιες πληροφορίες με τρίτους με τους οποίους διαφημιζόμαστε, ώστε να γνωρίζουμε πώς προσεγγίσατε τον διαδικτυακό μας τόπο. Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, τα μέρη του διαδικτυακού μας τόπου π ου έχετε επισκεφθεί και για τα οποία ενδιαφέρεστε και τις συνδέσεις που ακολουθήσατε για να αναγνωριστείτε ως προηγούμενος επισκέπτης και για να ανιχνεύσουμε τη δραστηριότητά σας στον διαδικτυακό μας τόπο και σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να σας δείχνουμε διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να προσαρμόσουμε τον τρόπο επικοινωνίας με εσάς ή να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της επικοινωνίας που σας στέλνουμε.Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνον εφόσον μας έχετε δώσει την προηγούμενη συναίνεσή σας. Αυτά είναι κατά κανόνα «επίμονα», γιατί παραμένουν στη συσκευή σας, προκειμένου εμείς να τα χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια μιας άλλης επίσκεψης στον διαδικτυακό μας τόπο. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαγράψετε αυτά τα  cookies, παρακαλούμε να ανατρέξετε παρακάτω στο κεφάλαιο «Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις μου για τα cookies;» της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 

LMW cookies (first-party cookies):

 

ΠηγήΟνομασίαΤύπος ΣκοπόςΔιατήρησηKατηγορία
www.lmw.gr_icl_current_languageAυτό το cookie συνδέεται με το πολυγλωσσικό WordPress plug-in από WPML. Αποθηκεύει μια γλωσσική αξία (language value) για τον διαδικτυακό τόπο. Όταν το cookie έχει τοποθετηθεί σε απάντηση μιας ενέργειας ή ενός αιτήματος του χρήστη, και εφόσον έχει μικρή διάρκεια ζωής, μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απολύτως αναγκαίο.A
www.lmw.grPHPSESSIDCookie που δημιουργείται από εφαρμογές που στηρίζονται στη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Αυτό είναι ένας ταυτοποιητής γενικού σκοπού (general purpose identifier) που χρησιμοποιείται για να διατηρεί μεταβλητές τις επισκέψεις των χρηστών (user session variables). Eίναι συνήθως ένας τυχαία δημιουργηθείς αριθμός, το πώς χρησιμοποιείται είναι συγκεκριμένο για τον διαδικτυακό τόπο, όμως ένα καλό ένα καλό παράδειγμα είναι να διατηρεί ένα καθεστώς σύνδεσης για τον χρήστη μεταξύ διαφορετικών σελίδων.A
www.lmw.gr__utmaΑυτό είναι ένα από τα τέσσερα βασικά  cookies, που έχουν τοποθετηθεί από την υπηρεσία Google Analytics, που επιτρέπει στους  ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου να εντοπίσουν τη συμπεριφορά του επισκέπτη και να μετρήσουν την απόδοση του διαδικτυακού τόπου.  Αυτό το cookie διατηρείται για 2 χρόνια εξ ορισμού και διαχωρίζει μεταξύ χρηστών και επισκέψεων. Χρησιμοποιείται για να υπολογιστούν στατιστικά νέων επισκεπτών και επισκεπτών που επέστρεψαν στον διαδικτυακό τόπο. Το cookie ανανεώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στην Google Analytics. Η διάρκεια ζωής του cookie μπορεί να προσαρμοστεί από τους ιδιοκτήτες των διαδικτυακών τόπων.2 χρόνιαB
www.lmw.gr_gatΑυτό το cookie συνδέεται με την Google Universal Analytics, σύμφωνα με τεκμηρίωση που χρησιμοποιείται για να οριοθετήσει την κατάταξη αιτημάτων (request rate) – περιορίζοντας τη συλλογή των δεδομένων σε διαδικτυακούς τόπους με μεγάλη επισκεψιμότητα. Λήγει μετά από 10 λεπτά.10 λεπτάB
www.lmw.gr__utmzΑυτό είναι ένα από τα τέσσερα βασικά  cookies, που έχουν τοποθετηθεί από την υπηρεσία Google Analytics, που επιτρέπει στους  ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου να εντοπίσουν τη συμπεριφορά του επισκέπτη και να μετρήσουν την απόδοση του διαδικτυακού τόπου.  Αυτό το cookie αναγνωρίζει την πηγή της «κίνησης» στον διαδικτυακό τόπο, ώστε η  Google Analytics να μπορεί να πει στους ιδιοκτήτες των διαδικτυακών τόπων από πού προέρχονται οι επισκέπτες όταν επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο. Το cookie έχει διάρκεια ζωής 6 μηνών και ανανεώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στην Google Analytics.6 μήνεςB
www.lmw.gr__utmcΑυτό είναι ένα από τα τέσσερα βασικά  cookies, που έχουν τοποθετηθεί από την υπηρεσία Google Analytics, που επιτρέπει στους  ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου να εντοπίσουν τη συμπεριφορά του επισκέπτη και να μετρήσουν την απόδοση του διαδικτυακού τόπου.  Δεν χρησιμοποιείται στους περισσότερους διαδικτυακούς τόπους, αλλά τοποθετείται για να διευκολύνει την διαλειτουργικότητα με την παλαιότερη έκδοση του κώδικα της  Google Analytics γνωστού ως Urchin.  Σε αυτές τις παλαιότερες εκδόσεις αυτό χρησιμοποιούνταν σε συνδυασμό με το cookie __utmb, για να αναγνωρίσει νέες εκδόσεις/επισκέψεις για επισκέπτες που επιστρέφουν.

Όταν χρησιμοποιείται από την Google Analytics αυτό είναι πάντοτε ένα cookie συνεδρίας, που καταστρέφεται όταν ο επισκέπτης κλείσει τον φυλλομετρητή του.  Όταν χρησιμοποιείται ως μόνιμο cookie, ενδέχεται να εγκαθίσταται δυνάμει διαφορετικής τεχνολογίας.

Ανά συνεδρίαB
www.lmw.gr_gaΑυτό το cookie συνδέεται με την Google Universal Analytics, που είναι μία σημαντική αναβάθμιση στις πιο συνηθισμένες στατιστικές υπηρεσίες της Google. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται, για να διαχωρίσει μοναδικούς επισκέπτες χορηγώντας έναν τυχαία δημιουργηθέντα αριθμό ως αναγνωριστικό για τον κάθε πελάτη Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας page request σε έναν διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιείται για να υπολογίσει επισκέπτες, συνεδρίες και δεδομένα καμπάνιας για τις στατιστικές αναφορές του διαδικτυακού τόπου. Εξ ορισμού έχει δημιουργηθεί για να λήγει σε 2 χρόνια, παρά το γεγονός ότι αυτό προσαρμόζεται από τους ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου.2 χρόνιαB
www.lmw.gr__utmbΑυτό είναι ένα από τα τέσσερα βασικά  cookies, που έχουν τοποθετηθεί από την υπηρεσία Google Analytics, που επιτρέπει στους  ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου να εντοπίσουν τη συμπεριφορά του επισκέπτη και να μετρήσουν την απόδοση του διαδικτυακού τόπου. Αυτό το cookie καθορίζει νέες συνεδρίες και επισκέψεις και λήγει μετά από 30 λεπτά. Το cookie ανανεώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στην Google Analytics.  Κάθε ενέργεια από χρήστη μεταξύ της διάρκειας των 30 λεπτών θα μετρήσει ως μεμονωμένη επίσκεψη, ακόμη κι αν ο χρήστης αποχωρήσει και μετά επιστρέψει στον διαδικτυακό τόπο.  Η επιστροφή μετά από 30 λεπτά θα καταμετρηθεί ως νέα επίσκεψη από προηγούμενο επισκέπτη.30 λεπτάB
www.lmw.gr_gidΑυτό το cookie συνδέεται με την Google Universal Analytics. Αποθηκεύει και ανανεώνει μία μοναδική αξία (unique value) για κάθε σελίδα, στην οποία έγινε επίσκεψη.B
www.lmw.gr__utmt_UA-nnnnnnnnAυτό είναι ένας τύπος cookie pattern που έχει τοποθετηθεί από την Google Analytics, όπου το στοιχείο του pattern στο όνομα περιλαμβάνει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό του λογαριασμού ή του διαδικτυακού τόπου που σχετίζεται με αυτό. Είναι μία παραλλαγή του cookie __utmt, το οποίο χρησιμοποιείται για να περιορίσει τον αριθμό των δεδομένων που καταγράφονται από την Google σε διαδικτυακούς τόπους με υψηλή επισκεψιμότητα.B

 

Cookies τρίτων:

ΠηγήΟνομασίαTύποςΣκοπόςΔιατήρησηΚατηγορία
FacebookdatrΑυτό το domain ανήκει στο Facebook, που είναι το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του κόσμου. Ως τρίτος πάροχος φιλοξενίας, κυρίως συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μέσω widgets όπως είναι ο κουμπί  ‘Μου αρέσει’ button που το βρίσκει κανείς σε πολλούς διαδικτυακούς τόπους. Αυτό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις στους χρήστες του όταν συνδέονται στις υπηρεσίες του. Το 2014 επίσης ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες στοχευμένων διαφημίσεων σε άλλους διαδικτυακούς τόπους βάσει συμπεριφοράς, παρόμοιες με τις περισσότερες εταιρείες αποκλειστικά διαδικτυακού μάρκετινγκ. Αυτό το cookie αναγνωρίζει τον φυλλομετρητή που συνδέεται με το Facebook. Ο χρήστης δεν συνδέεται άμεσα με προσωπικό λογαριασμό στο Facebook. Το Facebook αναφέρει ότι χρησιμοποιείται για να βοηθήσει με θέματα ασφάλειας και ύποπτης δραστηριότητας σχετικά με τη σύνδεση σε λογαριασμούς, ειδικότερα σχετικά με ανίχνευση bots που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία. Το Facebook ισχυρίζεται επίσης ότι η δημιουργία προφίλ σύμφωνα με την συμπεριφορά του χρήστη, που συνδέεται με κάθε datr cookie διαγράφεται μετά από  10 ημέρες. Το cookie αυτό διαβάζεται επίσης μέσω του «Μου αρέσει» και άλλων κουμπιών του Facebook και ετικετών που έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικά σημεία των διαδικτυακών τόπων.10 ημέρεςΔ
Facebookfr

 

Αυτό το domain ανήκει στο Facebook, που είναι το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του κόσμου. Ως τρίτος πάροχος φιλοξενίας, κυρίως συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μέσω widgets όπως είναι ο κουμπί  ‘Μου αρέσει’ button που το βρίσκει κανείς σε πολλούς διαδικτυακούς τόπους. Αυτό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις στους χρήστες του όταν συνδέονται στις υπηρεσίες του. Το 2014 επίσης ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες στοχευμένων διαφημίσεων σε άλλους διαδικτυακούς τόπους βάσει συμπεριφοράς, παρόμοιες με τις περισσότερες εταιρείες αποκλειστικά διαδικτυακού μάρκετινγκ. Περιέχει συνδυασμό φυλλομετρητή και μοναδική ταυτότητα χρήστη, που χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις.2 χρόνιαΔ
GoogleAPISID

 

Αυτό το domain ανήκει στην Google Inc. Παρόλο που η Google είναι κατά κανόνα γνωστή ως μηχανή αναζήτησης, η εταιρεία παρέχει ένα διαφορετικό εύρος προϊόντων και υπηρεσιών. Η κύρια πηγή εισοδημάτων της παρ’ όλα αυτά είναι η διαφήμιση. Η Google ανιχνεύει τους χρήστες εκτεταμένα τόσο μέσω των προϊόντων της και των διαδικτυακών της τόπων, και του πλήθους τεχνολογιών που είναι ενσωματωμένες σε εκατομμύρια διαδικτυακούς τόπους σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί δεδομένα  που συλλέγονται από τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες ώστε να δημιουργεί προφίλ των ενδιαφερόντων των χρηστών του διαδικτύου και να πωλεί διαφημιστικό χώρο σε οργανισμούς βασιζόμενη σε τέτοια προφίλ ενδιαφερόντων, όπως επίσης σε εναρμόνιση διαφημίσεων  με το περιεχόμενο των σελίδων όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις των πελατών της.2 χρόνιαΔ
GoogleSSIDΑυτό το domain ανήκει στην Google Inc. Παρόλο που η Google είναι κατά κανόνα γνωστή ως μηχανή αναζήτησης, η εταιρεία παρέχει ένα διαφορετικό εύρος προϊόντων και υπηρεσιών. Η κύρια πηγή εισοδημάτων της παρ’ όλα αυτά είναι η διαφήμιση. Η Google ανιχνεύει τους χρήστες εκτεταμένα τόσο μέσω των προϊόντων της και των διαδικτυακών της τόπων, και του πλήθους τεχνολογιών που είναι ενσωματωμένες σε εκατομμύρια διαδικτυακούς τόπους σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιεί δεδομένα  που συλλέγονται από τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες ώστε να δημιουργεί προφίλ των ενδιαφερόντων των χρηστών του διαδικτύου και να πωλεί διαφημιστικό χώρο σε οργανισμούς  βασιζόμενη σε τέτοια προφίλ ενδιαφερόντων, όπως επίσης σε εναρμόνιση διαφημίσεων  με το περιεχόμενο των σελίδων όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις των πελατών της.2 χρόνιαΔ
Facebooklu

 

Αυτό το domain ανήκει στο Facebook, που είναι το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης του κόσμου. Ως τρίτος πάροχος φιλοξενίας, κυρίως συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μέσω widgets όπως είναι ο κουμπί  ‘Μου αρέσει’ button που το βρίσκει κανείς σε πολλούς διαδικτυακούς τόπους. Αυτό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις στους χρήστες του όταν συνδέονται στις υπηρεσίες του. Το 2014 επίσης ξεκίνησε να παρέχει υπηρεσίες στοχευμένων διαφημίσεων σε άλλους διαδικτυακούς τόπους βάσει συμπεριφοράς, παρόμοιες με τις περισσότερες εταιρείες αποκλειστικά διαδικτυακού μάρκετινγκ. Χρησιμοποιείται για να διαχειριστεί τη διαδικασία σύνδεσης, θυμάται τον χρήστη κατά την επιστροφή του αν επιλέξει να είναι συνδεδεμένος.2 χρόνιαΔ