ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σχέση. Συνεργασία.

Στην LMW η επιτυχία των πελατών και συνεργατών μας αποτελεί την κινητήριο δύναμή μας. H φήμη της εταιρείας είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης προσέγγισής μας, της δέσμευσής μας στην κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και της προσήλωσής μας στην ποιότητα. Ανακαλύψτε πώς οι υπηρεσίες μας βοήθησαν εταιρείες σαν τη δική σας να πετύχουν τους στόχους τους.

Recruitment

We approached LMW because of a requirement to support workforce who would be based in Greece.

LMW helped us by providing a solution exactly in line with our requirement with a professional and efficient approach, while clearly showing the specific local employment legislation knowledge and know how.

The result was that our workforce were up and running in a compact time frame.

Over the course of the working relationship, what we like the most is their willingness to work with us with a very collaborative approach.

We found the experience very positive and would recommend LMW without hesitation to people who need further assistance in Greece.

People2.0

People2.0 is the world’s leading enabler of flexible, mobile, on-demand, and remote work arrangements, including portable support solutions for independent contractors.

Φαρμακευτική

LMW - Peifasyn success story

Η ανάγκη για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μας, μάς οδήγησε στην αναζήτηση τρόπων αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας.

Η επιλογή της LMW έγινε μέσω της πιο ασφαλούς διαδικασίας αξιολόγησης συνεργάτη, δηλαδή από έρευνα σε πελάτες της εταιρείας που είχαν ήδη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της σε θέματα H/R και ήταν απολύτως ικανοποιημένοι.

Οι υπηρεσίες που μας προσέφερε η LMW ήταν η αποτύπωση του εργασιακού περιβάλλοντος, η διερεύνηση των αδυναμιών αλλά και της δυναμικής των εργαζομένων και των στελεχών, με στόχο την αναδιοργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης.

Με τη συνεισφορά της LMW εντοπίστηκαν οι δυσλειτουργίες και τα κενά συντονισμού των τμημάτων, η επίλυση των οποίων απέφερε μείωση του κόστους, αύξηση της ταχύτητας ροής εργασιών και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της LMW ήταν ο καινοτομικός τρόπος ανάδειξης και ανάλυσης των αδυναμιών του οργανισμού, η σύνθεση τους στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων και η συστηματική και εκ του σύνεγγυς υποστήριξη των επόμενων βημάτων μας για την υλοποίηση των στόχων. Επίσης, αξιοσημείωτη ήταν η συνεισφορά στην ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων και η πολύ δεκτική προσέγγιση των εργαζομένων στις αλλαγές.

Επειδή η ανάγκη για αποτελεσματικότερη οργάνωση και για καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της επιχείρησης είναι διακαής, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε την ομάδα ανθρώπων της LMW για την υποστήριξη της προσπάθειας μας αυτής.
Ανεπιφύλακτα συστήνουμε την συνεργασία με την εταιρεία LMW σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της.

Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός (ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.)

Ο Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός είναι μια από τις 3 μεγαλύτερες χονδρεμπορικές συνεταιριστικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ σήμερα αποτελεί τον βασικό προμηθευτή και κυρίως τον στρατηγικό συνεργάτη 850 φαρμακείων σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νοτίου Ελλάδος από τα οποία τα 540 είναι μέτοχοι.

CX Management

Initially we asked LMW to provide us HR Outsourcing services for our business needs. We were impressed by the range of the services and the well-structured processes which made obvious the professionalism of LMW.

These services were hard to find among the Greek companies and we are happy to cooperate with them.

Specifically, LMW delivers tailor made services for Outsourcing, Recruiting and Payroll with great response times and quality driven solutions.

We feel secure and we consider LMW as the EOR provider we can rely on. Our strategic partnership with LMW affects positively our daily and long-term processes due to the commitment and the expertise of the LMW team.

The competitive advantage of LMW is the dynamic structure of each service to provide effective outcome. Furthermore, their client service and full documentation of the processes are rated with the highest score because both are sharp and accurate. We hope that this collaboration will grow more as it is hard to find such partners.

We highly recommend LMW to any company that needs these HR and international services.

Teleperformance

Teleperformance is the worldwide leader in multichannel customer experience management, interacting every day with more than 35% of the world’s population.

Ανεφοδιασμός Πλοίων

KPI OceanConnect (former KPI Bridge Oil) is a bunker & trading company operating globally, providing top quality services. For the strategic development of KPI OceanConnect, Greece was chosen to be a business station for the company’s operation in the Mediterranean region.

KPI was seeking for a reliable partner to assign the project of the Corporate Establishment in Greece, including all the required processes, from legal to staffing and operating.

After a long search, KPI concluded to LMW as one of the few companies in Greece which offers services of Corporate Establishment, Recruiting and HR Management.

When met with the team of LMW it became evident that the professionalism was not on individual basis only, but throughout the LMW organization. LMW initially provided a broad spectrum of services from Expat advise, Legal support, Accounting Support, Admin Support, Payroll management as well as initial Recruitment services.

All the above services are rated amongst the very best elsewhere in the world. We should mention that all the services and support rendered under Capital Control imposed in Greece.

Regarding their approach, we had a tailored made solution for any uprising challenge we faced. Knowledge and devotion to the objective led KPI OceanConnect to trust LMW. The honest and straight replies in any question we had ensured us that we have a solid partner in Greece, protecting us from the misunderstandings and business failures.

LMW’s competitive advantage is the broad range of expertise under one umbrella. Their replies/solutions were bespoke and in depth analysed, targeted to the result. And all with thorough background documentation.

We shall retain our firm relationship with LMW because we feel confidence relying on our stable cooperation. The personalization of the services and the in-depth knowledge of LMW on HR and Business Processes issues are the major factors that lead us to keep using LMW’s services.

Τhese are the reasons for unreservedly recommending LMW to other companies.

KPI OceanConnect

KPI OceanConnect is one of the world’s largest and most experienced independent marine fuels service and solutions providers, established by the merger of KPI Bridge Oil and OceanConnect Marine.

Διανομή Αυτοκινήτων

We reached out to LMW to help us identify operational bottlenecks that could be resolved to improve our position in the market.

In just a short amount of time and after a detailed assessment of our operations and processes accompanied with stakeholder interviews, LMW was able to uncover areas of concern and suggest solutions with measurable results.