Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ισότιμες Παροχές

Εξάλειψη των ανισοτήτων στις παροχές σε παγκόσμια κλίμακα.

Διαχείριση πολυπλοκότητας, διασφάλιση της ισότητας

Στην LMW αναγνωρίζουμε πως οι παροχές προς τους εργαζομένους παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη λειτουργία ενός οργανισμού σε διεθνές επίπεδο. Οι υπηρεσίες Ισότιμων Παροχών βοηθούν τις εταιρείες να εναρμονίσουν τα προγράμματα παροχών τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με εκτεταμένη εμπειρία στις νομοθετικές, πολιτισμικές και κανονιστικές διαφορές που υπάρχουν σε κάθε χώρα, εξασφαλίζουμε ότι το πρόγραμμα παροχών σας εκλαμβάνεται ως ισότιμο και δίκαιο, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ικανοποίησης και απόδοσης των εργαζομένων.

Σταθερή αξία παροχών σε κάθε χώρα

Οι σύμβουλοι της LMW αξιολογούν το υφιστάμενο σχήμα παροχών σας, συγκρίνοντάς το με τα διεθνή πρότυπα του κλάδου σας. Στη συνέχεια, σας παρέχουμε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο παροχών για τους εργαζόμενους που έχουν μετεγκατασταθεί σε άλλη χώρα, ώστε να τους προσφέρετε ισότιμα προνόμια, τηρώντας παράλληλα όλους τους σχετικούς τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών Ισότιμων Παροχών περιλαμβάνουν:

  • Τυποποίηση και συντονισμός: Εξισώστε τις παροχές προς τους εργαζόμενους μεταξύ διαφορετικών χωρών, εξαλείφοντας τις ανισότητες και εξασφαλίζοντας μια ενιαία εμπειρία για το εργατικό δυναμικό σας παγκοσμίως.
  • Συνοχή και ισότητα: Δημιουργήστε μια κουλτούρα αμεροληψίας με ισότιμες παροχές για όλους τους εργαζόμενους, ώστε να μεγιστοποιήσετε την ικανοποίησή τους, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευσή σας για την προστασία της ευημερίας των εργαζομένων.
  • Προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων στελεχών: Αναβαθμίστε την εικόνα της εταιρείας σας ως εργοδότης, παρέχοντας ανταγωνιστικές παροχές, προσελκύοντας κορυφαία στελέχη και διατηρώντας υφιστάμενα στελέχη που έχουν συντελέσει στην επιτυχημένη ανάπτυξη της εταιρείας.
  • Διευκόλυνση της μετακίνησης του εργατικού δυναμικού: Βελτιστοποιήστε τη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού με ένα πρόγραμμα παροχών που προσαρμόζεται απρόσκοπτα σε διαφορετικές χώρες, χαρίζοντας ευελιξία και ικανοποίηση στους εργαζόμενους.

Το πλεονέκτημα της LMW

Αποτελεσματικές διαδικασίες

Βέλτιστη διαχείριση χρόνου

Ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο

Μεγάλη εμπειρία στις σχέσεις ανθρώπινου δυναμικού

Ανθρωποκεντρική, άμεση επικοινωνία

Εκτενής γνώση της διεθνούς αγοράς εργασίας