Υπηρεσίες Εργοδοσίας

Προσωρινή Απασχόληση

Ικανοποιήστε απρόσκοπτα τις ανάγκες στελέχωσης θέσεων προσωρινής απασχόλησης με αποτελεσματικές διαδικασίες και υπεύθυνη διαχείριση.

Ευέλικτες λύσεις προσωρινής απασχόλησης

Έχουμε κερδίσει την αναγνώριση της αγοράς για τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που παρέχουμε στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, ως αποτέλεσμα της επένδυσης που κάνουμε στην κατανόηση και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

Είτε αναζητάτε προσωπικό προσωρινής απασχόλησης για μία ημέρα, για εποχιακή εργασία, ή με προοπτική μόνιμης απασχόλησης, η ομάδα μας θα σας παρέχει την υποστήριξη που χρειάζεστε άμεσα και εντός του προκαθορισμένου προϋπολογισμού.

Ολοκληρωμένη διαχείριση

Η υποστήριξή μας δεν σταματάει με την κάλυψη της θέσης. Προσαρμόζουμε τη διαδικασία ένταξης των εργαζομένων στις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου, και παρέχουμε απεριόριστη υποστήριξη στις νέες ομάδες, εξασφαλίζοντας τον ομαλό συντονισμό τους με την επιχείρηση, το έργο και τη θέση.

Επιπρόσθετα, διαχειριζόμαστε εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία συμπεριλαμβανομένων τυχόν θεμάτων που προκύψουν εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων, και σας βοηθάμε να συμμορφωθείτε με την εργατική νομοθεσία και σχετικούς κανονισμούς.

Προσλήψεις χωρίς άγχος

Σας παρέχουμε άμεσα διαθέσιμους υποψήφιους για τους οποίους έχουμε ήδη πραγματοποιήσει τους σχετικούς ελέγχους και διαπιστεύσεις, και οι οποίοι όχι μόνο πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της θέσης αλλά και ταιριάζουν στην εταιρική σας κουλτούρα.

Οι καινοτόμες μέθοδοι στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και η ικανότητα επιλογής και διαχείρισης των σωστών εργαζόμενων, επιτρέπουν στην LMW να δημιουργεί εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται με ακρίβεια τις ανάγκες κάλυψης προσωρινών θέσεων εργασίας της εταιρείας σας.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε πως η διαδικασία πρόσληψης προσωρινών εργαζόμενων γίνεται χωρίς άγχος τόσο για εσάς όσο και για τους υποψήφιους.

Το πλεονέκτημα της LMW

Αποτελεσματικές διαδικασίες

Βέλτιστη διαχείριση χρόνου

Ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο

Μεγάλη εμπειρία στις σχέσεις ανθρώπινου δυναμικού

Ανθρωποκεντρική, άμεση επικοινωνία

HR Outsourcing