Υπηρεσίες Εργοδοσίας

HR Outsourcing

Αξιοποιήστε τα οφέλη του HR Outsourcing και επισπεύστε έργα που απαιτούν μεγάλο όγκο ανθρωπίνων πόρων για την επιτυχή εκτέλεσή τους, με τα κατάλληλα στελέχη, τη σωστή στιγμή.

Δώστε ζωή στα έργα σας

Στην LMW γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις μπορεί συχνά να απαιτούν επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό και νέες δεξιότητες για να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα διακυμάνσεις στον φόρτο εργασίας ή για να ξεκινήσουν νέα έργα.

Μέσω της υπηρεσίας του HR Outsourcing, σας παρέχουμε τα κατάλληλα άτομα για να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις ανάγκες των έργων σας, αποτελεσματικά και οικονομικά.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου, στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να ελαχιστοποιήσετε την πολυπλοκότητα, να βελτιώσετε την αποδοτικότητα και να επιταχύνετε την ανάπτυξη.

Συνεχής υποστήριξη

Οι σύμβουλοί μας αξιολογούν τις ανάγκες σας και διαμορφώνουν τις προδιαγραφές του ρόλου και των σχετικών δεξιοτήτων, με βάση τις απαιτήσεις του έργου σας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, μια έμπειρη ομάδα διαχείρισης έργων είναι άμεσα διαθέσιμη να σας υποστηρίξει, και να διασφαλίσει ότι κάθε πρόβλημα επιλύεται χωρίς να επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Διατηρούμε άμεση και ανοιχτή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ανταποκρινόμαστε άμεσα στις τροποποιήσεις των έργων ή σε αλλαγές στη νομοθεσία για να προστατέψουμε την επιχείρησή σας από πιθανές διακοπές στη ροή εργασιών.

Ασφάλεια

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του έργου σας.

Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες HR Outsourcing της LMW επωφελείστε από έναν άμεσο, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να αυξήσετε το εύρος δεξιοτήτων και τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, με ασφάλεια και χωρίς το κόστος προσθήκης νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Το πλεονέκτημα της LMW

Άμεση, εξειδικευμένη υποστήριξη σύνθετων έργων

Άρτιες διαδικασίες εύρεσης και διαχείρισης εργαζομένων

Ειδίκευση στην εργατική νομοθεσία

Εμπειρία στην αποτελεσματική διαχείριση εργασιακών σχέσεων

Προσωρινή Απασχόληση

Employer of Record (EOR)