Εύρεση Προσωπικού

Αναζήτηση Υψηλόβαθμων Στελεχών

Βελτιώστε τα αποτελέσματα και την κουλτούρα της επιχείρησης με κάθε πρόσληψη.

Εξατομικευμένες λύσεις αναζήτησης υψηλόβαθμων στελεχών

Η LMW διαθέτει την εμπειρία, την οργάνωση και την τεχνογνωσία για την εύρεση, προσέγγιση και πρόσληψη υψηλόβαθμων στελεχών που θα καλύψουν θέσεις εργασίας αυξημένων απαιτήσεων.

Έχοντας συνεργαστεί με επιχειρήσεις κάθε μεγέθους σε διάφορους κλάδους, θα σας βοηθήσουμε να βρείτε γρήγορα τα ανώτατα και ανώτερα διοικητικά στελέχη που θα συνδράμουν αποτελεσματικά σε μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία.

Αποδεδειγμένη μεθοδολογία και εξειδικευμένη καθοδήγηση στην αναζήτηση στελεχών

Όταν συνεργάζεστε με την LMW, αποκτάτε πρόσβαση σε πλήθος έμπειρων υποψηφίων με τις κατάλληλες δεξιότητες για τον συγκεκριμένο ρόλο που θέλετε να καλύψετε.

Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας περιλαμβάνει:

  • Αξιοποίηση μιας εκτεταμένης βάσης δεδομένων με βιογραφικά σημειώματα
  • Χρήση ψυχομετρικών τεστ και αξιολογήσεων
  • Τεχνογνωσία στην αναζήτηση, τον εντοπισμό και την προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων
  • Διαρκή παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς για κάθε κλάδο
  • Καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης

Στρατηγική προσθήκη στην ομάδα σας

Η προσέγγισή μας στην αναζήτηση στελεχών διασφαλίζει ότι θα βρείτε τους σωστούς συνεργάτες, που θα ενταχθούν αρμονικά στη δομή και την κουλτούρα της επιχείρησής σας, και θα αποτελέσουν μια προσθήκη με στρατηγική σημασία για την ομάδα σας.

Το πλεονέκτημα της LMW

Ανάθεση σε αποκλειστική ομάδα έμπειρων συμβούλων

Αποτελεσματική διαχείριση των ανοιχτών ρόλων με γρήγορα αποτελέσματα

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιτυχή κάλυψη σημαντικών θέσεων εργασίας

Καθορισμένος υπεύθυνος έργου για άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία