Εύρεση Προσωπικού

Αναζήτηση Υψηλόβαθμων Στελεχών

Βελτιώστε τα αποτελέσματα και την κουλτούρα της επιχείρησης με κάθε πρόσληψη.

Εξατομικευμένες λύσεις εύρεσης υψηλόβαθμων στελεχών

Οι υπηρεσίες εύρεσης στελεχών της LMW είναι σχεδιασμένες ειδικά για την εξασφάλιση του καλύτερου ταλέντου για την κάλυψη απαιτητικών και επιχειρηματικά κρίσιμων θέσεων.

Με εκτενή εμπειρία συνεργαζόμενοι με επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες εύρεσης ανώτερων και ανώτατων στελεχών προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εταιρείας και του κλάδου σας.

Αποδεδειγμένη μεθοδολογία και εξειδικευμένη καθοδήγηση

Όταν συνεργάζεστε με την LMW, αποκτάτε πρόσβαση σε πλήθος έμπειρων υποψηφίων με τις κατάλληλες δεξιότητες για τη θέση.

Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας περιλαμβάνει την αξιοποίηση της εκτεταμένης βάσης δεδομένων βιογραφικών που διατηρούμε, τη χρήση ψυχομετρικών τεστ και αξιολογήσεων, καθώς και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των ειδικών μας για να εντοπίσουμε και να προσεγγίσουμε τους κατάλληλους υποψήφιους για τον κάθε ρόλο που αναζητούμε.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι εύρεσης προσωπικού της LMW παρακολουθούν συνεχώς τις τάσεις της αγοράς και σας προσφέρουν καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.

Στρατηγική προσθήκη στην ομάδα σας

Η προσέγγισή μας διασφαλίζει μια συστηματική και εξατομικευμένη λύση, πλήρους προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις της θέσης που θέλετε να καλύψετε. Το αποτέλεσμα είναι μια στρατηγική προσθήκη στην ομάδα σας, όπου κάθε πρόσληψη συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας, και εντάσσεται αρμονικά στην οργανωσιακή σας κουλτούρα.

Το πλεονέκτημα της LMW

Ανάθεση σε αποκλειστική ομάδα έμπειρων συμβούλων

Αποτελεσματική διαχείριση των ανοιχτών ρόλων με γρήγορα αποτελέσματα

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιτυχή κάλυψη απαιτητικών θέσεων

Καθορισμένος υπεύθυνος έργου για άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία

Ίδρυση Εταιρείας

Στελέχωση Μεγάλων Έργων