Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει σύμπνοια κουλτούρας μεταξύ εργαζόμενων και επιχειρήσεων;

29.02.2024

Η Χριστίνα Βάντολα, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου LMW, εξηγεί γιατί η σύμπνοια κουλτούρας (cultural fit) είναι το μυστικό συστατικό μιας αρμονικής και αποδοτικής εργασιακής εμπειρίας και μοιράζεται προσωπικά βιώματα, καθώς και συμβουλές προς εργαζόμενους και εργοδότες.

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου βρέθηκα σε έναν ρόλο όπου, παρά την επαγγελματική μου επιτυχία, ένιωσα επίπονα την απουσία πολιτισμικής καταλληλότητας. Οι αξίες και το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας δεν ταυτίζονταν με τα δικά μου, με αποτέλεσμα μια προβληματική εμπειρία που επηρέασε τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική μου ευημερία.

Παρ’ όλο που ανταποκρίθηκα άριστα στις υποχρεώσεις μου, η απουσία πολιτισμικής καταλληλότητας είχε επιπτώσεις. Κατάλαβα ότι η επιτυχία σε έναν εργασιακό ρόλο δεν εγγυάται την προσωπική ικανοποίηση κάποιου, εάν η οργανωσιακή κουλτούρα συγκρούεται με τις αξίες του και τον τρόπο που προσεγγίζει την εργασία. Αυτή η ασυμφωνία περιόρισε τον ενθουσιασμό μου για τη δουλειά και τη συνολική ικανοποίηση από την εργασία μου.

Για μένα, ως εργαζόμενη, σύμπνοια κουλτούρας σημαίνει να υπάρχει ομαδικό πνεύμα και κοινοί στόχοι στον εργασιακό χώρο. Είναι κάτι που ξεπερνά τα καθήκοντα που μου ανατίθενται, αφορά την ύπαρξη κοινών αξιών και μιας νοοτροπίας συνεργασίας με τους συναδέλφους μου. Αυτή η ταύτιση αξιών όχι μόνο αυξάνει την ικανοποίηση από την εργασία, αλλά συμβάλει επίσης σημαντικά στη συνολική απόδοση και επιτυχία μέσα στην εταιρεία.

Όταν ανέλαβα ηγετικούς ρόλους και έγινα εργοδότης, αντιλήφθηκα από πρώτο χέρι τον αντίκτυπο της σύμπνοιας στην κουλτούρα στη δυναμική της ομάδας και στην επιχειρηματική επιτυχία. Κατάλαβα ότι κάθε απόφαση για νέα πρόσληψη δε θα πρέπει να βασίζεται μόνο στην αξιολόγηση των τυπικών ικανοτήτων των υποψηφίων. Ενώ οι δεξιότητες και η εμπειρία έχουν αναμφισβήτητα πρωτεύουσα σημασία, πρέπει να εναρμονίζονται άψογα με την κουλτούρα της εταιρείας για να προάγουν ένα επιτυχημένο εργασιακό περιβάλλον.

Ως υπεύθυνη προσλήψεων, απέκτησα το προνόμιο να παίρνω αντί να δίνω συνεντεύξεις. Είδα ξεκάθαρα ότι η αναγνώριση της σύμπνοιας στην κουλτούρα είναι αμφίδρομη. Πολλές φορές, κάποιος υποψήφιος ταίριαζε απόλυτα με την περιγραφή της θέσης όμως δε λάμβανε προσφορά για εργασία. Άλλες φορές κάποιος εργοδότης προσλάμβανε έναν υποψήφιο που ταίριαζε απόλυτα με τον ρόλο, αλλά οι δρόμοι τους χώριζαν λίγους μήνες αργότερα.

Και στα δύο αυτά σενάρια, τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι εργοδότες προσπάθησαν να καταλάβουν τι πήγε στραβά. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, αυτό που οδηγεί σε ανεπιτυχείς συνεντεύξεις και προσλήψεις όταν οι δεξιότητες και η εμπειρία φαίνονται να ταιριάζουν ιδανικά, είναι η έλλειψη σύμπνοιας στην κουλτούρα. Ενώ συχνά παραβλέπεται η σημασία της, επισημαίνω εμφατικά τη συμβολή της στη μακροπρόθεσμη επιτυχία οποιουδήποτε ατόμου, ομάδας και οργανισμού.

Η συμβουλή μου προς όσους αναζητούν εργασία

Συνιστώ σε όλους εσάς που ψάχνετε για δουλειά να μην παρασυρθείτε από τη σαγήνη ενός αναγνωρισμένου τίτλου εργασίας ή ενός εντυπωσιακού μισθού. Ερευνήστε εις βάθος την κουλτούρα, τις αξίες και το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας. Αναρωτηθείτε αν μπορείτε να αναπτυχθείτε τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Να θυμάστε ότι η επιτυχία σας δεν καθορίζεται μόνο από αυτά που γνωρίζετε, αλλά και από το πού ανήκετε. Τι μπορείτε να κάνετε;

  • Διαβάστε αξιολογήσεις εργαζομένων σε πλατφόρμες όπως το Glassdoor. Εντοπίστε τυχόν θέματα που επαναλαμβάνονται σε πολλές αξιολογήσεις και εάν οι εργαζόμενοι επισημαίνουν συστηματικά θετικά σημεία της εταιρείας που σχετίζονται με την κουλτούρα, τον τρόπο διοίκησης και την εργασία.
  • Λάβετε μέρος σε εκδηλώσεις ή διαδικτυακά σεμινάρια που διοργανώνονται ή χορηγούνται από την εταιρεία. Έτσι, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την κουλτούρα της, τις αξίες της και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται με τους εργαζομένους της.
  • Στις συνεντεύξεις, θέστε στοχευμένες ερωτήσεις σχετικά με την κουλτούρα της εταιρείας. Ρωτήστε για τη δυναμική της ομάδας, τον τρόπο λήψης αποφάσεων ή τον τρόπο που ανταποκρίνεται η εταιρεία στις προκλήσεις. Οι απαντήσεις που θα λάβετε μπορούν να σας δώσουν μια αίσθηση των στοιχείων της κουλτούρας που σας ενδιαφέρουν.
  • Επικοινωνήστε με εργαζόμενους και πρώην εργαζόμενους μέσω LinkedIn για να ζητήσετε πληροφορίες. Συζητήστε σχετικά με τις εργασιακές εμπειρίες τους, ρωτήστε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τι εκτιμούν περισσότερο στην κουλτούρα της εταιρείας.
  • Ελέγξτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας για ενδείξεις σχετικά με τις απαιτήσεις από τους εργαζόμενους. Ψάξτε για λεκτικές διατυπώσεις που υποδεικνύουν τη θέση της εταιρείας σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Εάν η θέση εργασίας δίνει έμφαση στο ευέλικτο ωράριο ή στις επιλογές για απομακρυσμένη εργασία, μπορεί να ταιριάζει με τις προτιμήσεις σας.

Η συμβουλή μου για τους εργοδότες

Σε ότι αφορά τους εργοδότες, σας παροτρύνω να αξιολογήσετε την σύμπνοια κουλτούρας ως ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής σας για την πρόσληψη προσωπικού. Αν και οι τεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες, θα πρέπει να συμπληρώνονται από κοινές αξίες, συνεργατική νοοτροπία και πραγματική δέσμευση στην αποστολή της εταιρείας.

  • Δείτε τα προφίλ των υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn. Το προφίλ ενός υποψηφίου στο LinkedIn μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό του υπόβαθρο, τα επιτεύγματά του και τις διασυνδέσεις του. Αναζητήστε την ταύτιση μεταξύ της διαδικτυακής προσωπικότητάς τους και των αξιών της εταιρείας σας.
  • Συμπεριλάβετε συμπεριφορικές ερωτήσεις στις συνεντεύξεις που παίρνετε, για να αξιολογήσετε τη σύμπνοια στην κουλτούρα. Ρωτήστε για διάφορες καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει ο υποψήφιος στο παρελθόν, εστιάζοντας στην ομαδική εργασία, την επίλυση συγκρούσεων ή την προσαρμογή στην αλλαγή. Οι απαντήσεις του μπορούν να αποκαλύψουν πόσο καλά ταιριάζει με τις αξίες της εταιρείας σας.
  • Ζητήστε συστάσεις που να αφορούν τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις διαπροσωπικές δεξιότητες. Επικοινωνήστε με προηγούμενους εργοδότες ή συναδέλφους που μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα του υποψηφίου για ομαδική εργασία, το στυλ επικοινωνίας του και την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα.
  • Αξιολογήστε την ταύτιση των αξιών του υποψηφίου με την αποστολή και την κουλτούρα της εταιρείας σας. Εάν η εταιρεία σας εκτιμά την καινοτομία, ρωτήστε πώς προσεγγίζει ο υποψήφιος την επίλυση προβλημάτων ή ζητήστε του να αναφέρει παραδείγματα σχετικά με τη συμβολή του στην εύρεση δημιουργικών λύσεων σε προγενέστερους ρόλους εργασίας.
  • Πραγματοποιήστε αξιολογήσεις δεξιοτήτων ή πρακτικές εξετάσεις που σχετίζονται με την εργασία. Για μια θέση προγραμματιστή, ένα τεστ συγγραφής κώδικα μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων. Μια πρακτική εργασία μπορεί επίσης να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι προσεγγίζουν την επίλυση προβλημάτων και αν το στυλ εργασίας τους ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ομάδας σας.

Στην επαγγελματική μου διαδρομή έμαθα ότι η επιτυχία είναι ένα ολιστικό εγχείρημα και η σύμπνοια στην κουλτούρα είναι ο καταλύτης που οδηγεί άτομα και οργανισμούς στην ευημερία και την ανάπτυξη.

LMW - The art of Kintsugi - web2Η τέχνη του Kintsugi στο πλαίσιο της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
LMW - living abroad - webΠώς η ζωή στο εξωτερικό μπορεί γίνει ένα ταξίδι αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης
LMW - cultural fit - web