Διεθνής μετεγκατάσταση εργαζομένων

07.11.2023

Διεθνής μετεγκατάσταση εργαζομένων: Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια θετική εμπειρία για τους εργαζόμενους;

Σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η διεθνής μετεγκατάσταση εργαζομένων έχει γίνει κοινή στρατηγική για επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν την εμβέλειά τους και να κεφαλαιοποιήσουν τις αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, η επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών δεν εξαρτάται μόνο από το τί λένε τα νούμερα. Η διασφάλιση μιας θετικής εμπειρίας για τους εργαζόμενους κατά τη μετεγκατάστασή τους σε μια νέα χώρα, είναι πρωταρχικής σημασίας για την ευημερία τους και, κατά συνέπια, την επιτυχία του εγχειρήματος.

Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τα πιο σημαντικά βήματα στη διεθνή μετεγκατάσταση εργαζομένων που, εάν τα χειριστούμε σωστά, θα έχουμε θετικά αποτελέσματα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον εργαζόμενο.

Η αυξανόμενη τάση της διεθνούς μετεγκατάστασης εργαζομένων

Σύμφωνα με μελέτη του 2021 από το RES Forum, το 73% των συμμετεχόντων οργανισμών ανέφερε αύξηση στις διεθνείς αναθέσεις έργων. Επιπλέον, η μελέτη σημειώνει ότι το 68% των οργανισμών ήταν σε διαδικασία επέκτασης των διεθνών δραστηριότητές τους.

Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τοπίο, οι εταιρείες αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες να επεκταθούν και να αξιοποιήσουν νέες αγορές. Η διεθνής μετεγκατάσταση εργαζομένων είναι βασική στρατηγική σε αυτή την προσπάθεια. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρει η ανάθεση έργων στο εξωτερικό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η επιτυχία αυτών των έργων εξαρτάται από το πόσο καλά προετοιμάζονται και υποστηρίζονται οι εργαζόμενοι που θα τα εκτελέσουν καθ’ όλη τη διαδικασία μετεγκατάστασής τους.

Η σημασία της προετοιμασίας πριν από την ανάθεση

Πριν στείλετε έναν εργαζόμενο σε μια νέα χώρα, η σωστή προετοιμασία αποτελεί κρίσιμο βήμα. Αυτό το βήμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική εμπειρία του εργαζομένου και την επιτυχία της μετεγκατάστασης. Κάποια σημεία προσοχής πριν την ανάθεση αποτελούν:

Πολιτιστική Κατάρτιση: Σύμφωνα με έρευνες το 53% των αποτυχημένων διεθνών έργων οφείλεται σε πολιτιστικά ζητήματα. Για να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν στην πολιτιστική κατάρτιση των εργαζομένων τους. Η παροχή πληροφοριών για την τοπική κουλτούρα, τα έθιμα και τα κοινωνικά πρότυπα μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να προετοιμαστούν ψυχολογικά και να προσαρμοστούν στην τοπική κοινωνία πιο γρήγορα.

Νομική και Διοικητική Υποστήριξη: Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι έχουν πλήρη κατανόηση των νομικών απαιτήσεων και διαδικασιών στη χώρα υποδοχής. Αυτό περιλαμβάνει αιτήσεις βίζας, άδειες εργασίας και φορολογία.

Η συνεργασία με ειδικούς σε θέματα μετεγκατάστασης μπορεί να απλοποιήσει αυτήν τη διαδικασία. Για παράδειγμα, για έναν από τους πελάτες μας προετοιμάσαμε την ομάδα έργου για την Ελλάδα,  παρέχοντας εκπαίδευση πολιτιστικής ευαισθησίας και αναθέτοντας ειδικούς για τη διαχείριση των νομικών και διαδικαστικών απαιτήσεων. Ως αποτέλεσμα, η μετεγκατάσταση της ομάδας είχε ποσοστό επιτυχίας 95%, ενισχύοντας τις προσπάθειες παγκόσμιας επέκτασης της εταιρείας.

Υποστήριξη για προσωρινή διαμονή και εύρεση κατοικίας

Όταν οι εργαζόμενοι μετακομίζουν σε άλλη χώρα, η εξασφάλιση κατάλληλης διαμονής μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση. Οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των εργαζομένων προσφέροντας:

Προσωρινή διαμονή: Εξασφαλίστε προσωρινή διαμονή για τους εργαζόμενους ενώ αναζητούν μόνιμη κατοικία. Αυτό μειώνει το αρχικό άγχος της μετεγκατάστασης σε μια νέα χώρα.

Εύρεση κατοικίας: Συνεργαστείτε με γραφεία εύρεσης κατοικίας για να βοηθήσετε τους εργαζόμενους να βρουν κατάλληλη στέγαση. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα γραφεία έχουν τοπική παρουσία και μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους να ερευνήσουν αποτελεσματικά την αγορά.

Μια πρόσφατη μελέτη του Worldwide Employee Relocation Council (WERC) διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που παρέχουν προσωρινή βοήθεια στέγασης και μετεγκατάστασης είχαν ποσοστό διατήρησης εργαζομένων 91% κατά τη διάρκεια διεθνών έργων.

Οικογενειακή υποστήριξη

Η μετεγκατάσταση σε άλλη χώρα συχνά αφορά όχι μόνο στον εργαζόμενο αλλά και στην οικογένειά του/της. Οι εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη στις οικογένειες των εργαζομένων που μετεγκαθίστανται σε άλλη χώρα, μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο θετικό περιβάλλον για το εργατικό τους δυναμικό. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές που μπορείτε να λάβετε υπόψη:

Βοήθεια για την απασχόληση συζύγων: Βοηθήστε τους συζύγους των εργαζομένων στην εύρεση ευκαιριών εργασίας στη χώρα υποδοχής. Αυτό όχι μόνο υποστηρίζει την οικογένεια του εργαζομένου αλλά μπορεί επίσης να βελτιώσει την εμπειρία του, μειώνοντας άγχη που σχετίζονται με την οικογένεια.

Σχολική υποστήριξη: Βοηθήστε τους εργαζόμενους να βρουν κατάλληλα σχολεία για τα παιδιά τους, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής.

Η TechGlobe, μια πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας, ανέφερε ποσοστό ικανοποίησης 96% μεταξύ των διεθνών υπαλλήλων της μετά την εισαγωγή προγραμμάτων οικογενειακής υποστήριξης.

Συνεχής Υποστήριξη και Ένταξη

Η υποστήριξη που παρέχεται στους εργαζομένους δεν θα πρέπει να τελειώνει μόλις φτάσουν στη νέα χώρα. Τα συνεχιζόμενα προγράμματα βοήθειας και ένταξης είναι το κλειδί για τη διασφάλιση μιας θετικής εμπειρίας:

Συνεχής καθοδήγηση: Φέρτε σε επαφή τον εργαζόμενο με έναν τοπικό μέντορα που μπορεί να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την πλοήγηση τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις προσωπικές πτυχές της ζωής στη χώρα υποδοχής.

Τακτικά checkin: Καθιερώστε ένα σύστημα τακτικών check-in για την αξιολόγηση της ευημερίας του υπαλλήλου και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν ανησυχιών.

Το πρόγραμμα καθοδήγησης “Googlers-to-Googlers” της Google, το οποίο συνδυάζει στην ίδια ομάδα εργαζόμενους που μετεγκαθίσταντε σε μια χώρα, με μόνιμους εργαζόμενους στη χώρα αυτή, έχει αναγνωριστεί για την αποτελεσματικότητά του.

Συνοψίζοντας

Η διεθνής μετεγκατάσταση εργαζομένων είναι μια αυξανόμενη τάση που μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων εξαρτάται από το πόσο καλά προετοιμάζονται και υποστηρίζονται οι εργαζόμενοι. Παρέχοντας πολιτιστική εκπαίδευση, νομική βοήθεια, υποστήριξη στέγασης και προγράμματα που επικεντρώνονται στην οικογένεια, οι εταιρείες μπορούν να εξασφαλίσουν μια θετική εμπειρία για τους διεθνείς υπαλλήλους τους. Οι συνεχείς προσπάθειες υποστήριξης και ένταξης είναι εξίσου σημαντικές για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, η προτεραιότητα στην ευημερία των διεθνών υπαλλήλων τους δεν είναι απλώς θέμα εταιρικής ευθύνης. Είναι μια στρατηγική επιτυχίας στην παγκόσμια αγορά.

LMW - Virtual Interviews - webΟδηγός για επιτυχημένες συνεντεύξεις ‘εξ αποστάσεως’
LMW - Empowering People for Growth - webΟ ανθρώπινος παράγοντας ως κινητήρια δύναμη επιχειρηματικής ανάπτυξης
LMW - International employee relocation - web