Ο ανθρώπινος παράγοντας ως κινητήρια δύναμη επιχειρηματικής ανάπτυξης

12.11.2023

Στο διαρκώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο, μια σταθερά παραμένει αμετάβλητη: οι άνθρωποι είναι η ραχοκοκαλιά κάθε οργανισμού. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να είναι όχι μόνο ένας πολύτιμος πόρος, αλλά και βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ωστόσο, η συνειδητοποίηση αυτών των δυνατοτήτων και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει πράξη.

Σε αυτό το άρθρο αναλύουμε τα πιο συνήθη εμπόδια στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήρια δύναμη για επιχειρηματική ανάπτυξη και προτείνουμε στρατηγικές για την περαιτέρω εξέλιξη τόσο των εργαζομένων, όσο και της επιχείρησης στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Ανθρώπινη Δύναμη

Η επιτυχία μιας επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συμβολή των εργαζομένων της. Είναι αυτοί που προάγουν την καινοτομία, παρέχουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, και διατηρούν ισχυρές πελατειακές σχέσεις. Όταν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται, παρακινούνται, και είναι ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους της επιχείρησης, γίνονται μια σημαντική δύναμη για την ανάπτυξή της.

Οι στατιστικές επιβεβαιώνουν τη σημασία της παρακίνησης των εργαζομένων, και τον αντίκτυπό της στην πορεία της επιχείρησης. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup, οι εργαζόμενοι που δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον είναι 17% πιο παραγωγικοί, και 21% πιο κερδοφόροι. Επιπλέον, οι εταιρείες με ιδιαίτερα ενεργό ανθρώπινο δυναμικό, ξεπερνούν τις υπόλοιπες εταιρείες κατά 147% σε κέρδη ανά μετοχή.

Εμπόδια και Στρατηγικές Ενδυνάμωσης Ανθρώπων

Παρά τα αδιάσειστα στοιχεία για τις δυνατότητες ενός κινητοποιημένου, ενεργού ανθρώπινου δυναμικού, πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εμπόδια στην αξιοποίηση των εργαζομένων για ενίσχυση της ανάπτυξης. Ακολουθούν ορισμένα από τα πιο συνήθη εμπόδια, και οι στρατηγικές που μπορείτε να εφαρμόσετε για να τα εξαλείψετε:

Ενεργή Συμμετοχή των Εργαζομένων

Η ενεργοποίηση των εργαζομένων παραμένει μια σημαντική πρόκληση. Σε πρόσφατη έρευνα Gallup, διαπιστώθηκε ότι μόνο το 34% των εργαζόμενων στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον στην εργασία τους. Αυτή η αποστασιοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγικότητας και να υπονομεύσει την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Επενδύστε στη δημιουργία κουλτούρας ενεργής συμμετοχής. Τακτικά επικοδομητικά σχόλια για τις επιδόσεις τους, αναγνώριση, και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, μπορούν να ενισχύσουν το ηθικό και τη δέσμευση των εργαζομένων. Η Airbnb για παράδειγμα, τακτικά αναζητά την άποψη και τα σχόλια των εργαζομένων, και τα ενσωματώνει στις αποφάσεις της εταιρείας, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ενεργής συμμετοχής.

Ηγεσία

Η αποτελεσματική ηγεσία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Η κακή ηγεσία μπορεί να δημιουργήσει ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον, που αποθαρρύνει τους εργαζόμενους από το να συνεισφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους. Οι αναποτελεσματικοί διευθυντές που αποτυγχάνουν να παρέχουν κατεύθυνση και υποστήριξη, μπορούν να αποθαρρύνουν τις ομάδες τους και να υποθάλψουν με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη.

Δώστε προτεραιότητα σε προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας, και διασφαλίστε ότι οι διευθυντές δεν είναι απλώς ικανοί στο αντικείμενό τους, αλλά μπορούν και να παρακινούν και να ενδυναμώνουν τις ομάδες τους.

Συνεργασία και Επικοινωνία

Τα οργανωτικά σιλό και τα εμπόδια στην επικοινωνία, μπορούν να περιορίσουν την καινοτομία και τη συνεργασία. Όταν οι εργαζόμενοι και τα τμήματα λειτουργούν απομονωμένα, καθίσταται δύσκολο να μοιραστούν ιδέες και να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Ομοίως, αν δεν υπάρχει καλή διαχείριση, οι ιδέες μεμονωμένων εργαζομένων μπορεί να χαθούν όταν ανήκουν σε πολύ μεγάλες ομάδες.

Ενθαρρύνετε την διατμηματική συνεργασία, και αφαιρέστε τα σιλό ή άλλα εμπόδια που εμποδίζουν την καινοτομία. Το ‘2 pizza rule’ του Amazon, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, για το πως μπορείτε να βοηθήσετε τους εργαζόμενους να ακουστούν. Σύμφωνα με τον Jeff Bezos, καμία συνάντηση δεν πρέπει να είναι τόσο μεγάλη ώστε δύο πίτσες να μην μπορούν να ταΐσουν όλη την ομάδα. Αυτό είναι φυσικά μια σύντομη μέθοδος για να εξασφαλιστεί ότι θα ακουστούν οι ιδέες όλων των συμμετεχόντων, και δεν θα χαθούν στην πολυφωνία.

Αντίσταση στην Αλλαγή

Η αλλαγή είναι ένα συνεχές φαινόμενο στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, και οι εργαζόμενοι που αντιστέκονται στην αλλαγή, μπορεί να υποθάλψουν τις προσπάθειες ανάπτυξης. Η αντίσταση αυτή μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές, όπως απροθυμία να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, και αντίθεση σε στρατηγικές αλλαγές.

Δημιουργήστε μια κουλτούρα που καλωσορίζει την αλλαγή και την καινοτομία. Ενθαρρύνετε τους εργαζόμενους να μοιράζονται τις ιδέες τους, και δώστε τους πόρους και την υποστήριξη που χρειάζονται, ώστε οι ιδέες αυτές να καρποφορήσουν. Η πολιτική “20% time”, που έχει καθιερώσει η Google, όπου οι εργαζόμενοι επιτρέπεται να αφιερώνουν το ένα πέμπτο των ωρών εργασίας τους, σε προσωπικά έργα, οδήγησε σε καινοτομίες όπως το Gmail.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Χωρίς τις κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, και ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι μπορεί να μην έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Δώστε προτεραιότητα, στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σας. Προσφέρετε ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση, ώστε να διασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Η AT&T για παράδειγμα, επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη των εργαζομένων και προσφέρει βοήθεια σε δίδακτρα για συνεχή μάθηση.

Σαφείς Προσδοκίες

Ο Peter Drucker, γνωστός Αυστριακός – Αμερικανός συγγραφέας, μέντορας, και σύμβουλος είπε “Αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε, μπορούμε και να το διαχειριστούμε”. Ασαφείς στόχοι, και προοπτικές εξέλιξης, καθώς και έλλειψη ορατότητας, στη συνεισφορά της εργασίας μας στην επιχείρηση, μπορεί να είναι αρκετά αποθαρρυντικό, και αποπροσανατολιστικό για τον καθένα.

Καθιερώστε μετρήσιμους στόχους επιδόσεων, που ανταμείβουν τους εργαζόμενους για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Τα μπόνους, οι προαγωγές και άλλα κίνητρα που συνδέονται με την ανάπτυξη, μπορούν να παρακινήσουν τους εργαζόμενους, να συμμετέχουν ενεργά στην επιτυχία της επιχείρησης.

Συνοψίζοντας

Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι εργαζόμενοι δεν είναι απλώς ένας πόρος, αλλά βασική κινητήρια δύναμη για ανάπτυξη. Η παρότρυνση των εργαζομένων για ενεργή συμμετοχή, η καλλιέργεια αποτελεσματικής ηγεσίας, η προώθηση της συνεργασίας, η ενίσχυση της καινοτομίας, η επένδυση στην εκπαίδευση, και ο καθορισμός μετρήσιμων στόχων, και ανταμοιβών, μπορούν να κινητοποιήσουν τους εργαζομένους, να συμμετέχουν ενεργά στην επιτυχία της επιχείρησης.

LMW - International employee relocation - webΔιεθνής μετεγκατάσταση εργαζομένων
LMW - Transforming HRΗ αυτοματοποίηση στο πλευρό του HR για ένα ανθρωποκεντρικό μέλλον
LMW - Empowering People for Growth - web