Η αυτοματοποίηση στο πλευρό του HR για ένα ανθρωποκεντρικό μέλλον

16.11.2023

Στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο του HR, ο ρόλος της τεχνολογίας γίνεται όλο και πιο καθοριστικός. Πιο συγκεκριμένα, η αυτοματοποίηση έχει αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμμαχο για τους επαγγελματίες στο χώρο του HR, επιτρέποντάς τους να απελευθερωθούν από τετριμμένες καθημερινές εργασίες και να εστιάσουν στο βασικό αντικείμενο τους: τον άνθρωπο. Καθώς οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν τη σημασία της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και μιας πραγματικά ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, η αυτοματοποίηση αποδεικνύεται ο καταλύτης αυτής της αλλαγής.

Απλοποιημένες διαδικασίες πρόσληψης

Η πρόσληψη προσωπικού είναι αναμφίβολα μια από τις πιο χρονοβόρες πλευρές του HR. Η ταξινόμηση αμέτρητων βιογραφικών, ο προγραμματισμός συνεντεύξεων και η επικοινωνία με τους υποψηφίους, είναι κουραστικά και επαναλαμβανόμενα έργα. Τα εργαλεία αυτοματοποίησης, όπως τα συστήματα παρακολούθησης αιτήσεων (ATS), έχουν φέρει επανάσταση σε αυτήν τη διαδικασία. Τα ATS μπορούν να εξετάσουν γρήγορα τα βιογραφικά, να προσδιορίσουν τους κατάλληλους υποψηφίους με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, ακόμη και να προγραμματίσουν συνεντεύξεις. Έτσι, τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να επενδύσουν περισσότερο χρόνο στην προσωπική επαφή με τους υποψηφίους που είναι επικρατέστεροι για πρόσληψη.

Σύμφωνα με μια έκθεση της Workday, το 68% των ηγετικών στελεχών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού πιστεύουν ότι η αυτοματοποίηση έχει βελτιώσει την ικανότητά τους να βρίσκουν, να προσελκύουν και να διατηρούν κορυφαία ταλέντα. Με την αυτοματοποίηση των αρχικών σταδίων της πρόσληψης, οι ομάδες ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να διασφαλίσουν ότι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην επαφή με τους υποψηφίους και στην αξιολόγηση της σύμπνοιας κουλτούρας με την επιχείρηση, συμβάλλοντας τελικά σε μια προσέγγιση που εστιάζει περισσότερο στον άνθρωπο.

Βελτιωμένο onboarding

Το onboarding δίνει το στίγμα για την πορεία ενός εργαζομένου μέσα σε μια εταιρεία. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών onboarding, όπως είναι οι διάφορες γραφειοκρατικές διατυπώσεις, η συμπλήρωση και υποβολή εγγράφων και η διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία αυτοματοποίησης του onboarding για να δημιουργήσει εξατομικευμένες εμπειρίες για τους νεοπροσληφθέντες, διασφαλίζοντας ότι θα νιώθουν ευπρόσδεκτοι και θα έχουν τη στήριξη που χρειάζονται από την πρώτη τους μέρα στη δουλειά.

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, οι εταιρείες με σωστά δομημένο onboarding βλέπουν βελτίωση στη διατήρηση των νεοπροσληφθέντων εργαζομένων κατά 82% και στην παραγωγικότητα κατά περισσότερο από 70%. Με την αυτοματοποίηση των επαναλαμβανόμενων εργασιών, οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να επικεντρωθούν στην οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων με τους νέους εργαζόμενους, προάγοντας μια κουλτούρα θετικότητας στον χώρο εργασίας.

Αξιολογήσεις και αναπληροφόρηση

Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού είναι μια σημαντική διαδικασία του HR, αλλά οι συμβατικές ετήσιες αξιολογήσεις ενδέχεται να είναι χρονοβόρες και συχνά δεν παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Η αυτοματοποίηση μπορεί να αλλάξει εντελώς αυτήν τη διαδικασία, επιτρέποντας τη συνεχή αναπληροφόρηση και την παρακολούθηση των επιδόσεων. Διάφορα εργαλεία, όπως λογισμικά αξιολόγησης και συστήματα αναπληροφόρησης 360 μοιρών, επιτρέπουν στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού να συλλέγει και να αναλύει αποτελεσματικά τα δεδομένα.

Μια έρευνα της PwC διαπίστωσε ότι το 60% των εργαζομένων επιθυμούν την παροχή αναπληροφόρησης για την εργασία τους σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Η αυτοματοποίηση διευκολύνει τους τακτικούς ελέγχους, επιτρέποντας στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού να παρέχει έγκαιρη αναπληροφόρηση και να υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη. Η μετάβαση σε μια συνεχή διαχείριση των επιδόσεων ενισχύει τη δέσμευση των εργαζομένων και επιτρέπει στους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού να επικεντρωθούν στις ατομικές ανάγκες και προσδοκίες κάθε μέλους της ομάδας τους.

Διαχείριση αδειών και παρουσίας προσωπικού

Η διαχείριση της παρουσίας του προσωπικού, η παρακολούθηση των αδειών και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές της εταιρείας είναι κουραστικές και επίπονες διεργασίες χωρίς τη βοήθεια της αυτοματοποίησης. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης αδειών μειώνουν τα γενικά διοικητικά έξοδα, ελαχιστοποιούν τα σφάλματα και διασφαλίζουν την ακριβή καταγραφή και αρχειοθέτηση.

Έρευνα της Εταιρείας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (SHRM) αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης χρόνου και παρουσίας του προσωπικού βλέπουν μείωση 20% στα σφάλματα μισθοδοσίας. Η αυτοματοποίηση επιτρέπει στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού να στρέψει τις προσπάθειές του προς τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν στήριξη και εκτίμηση.

Διαχείριση παροχών

Η διαχείριση των παροχών προς τους εργαζόμενους είναι ένα πολύπλοκο έργο που απαιτεί ακρίβεια και συμμόρφωση. Η αυτοματοποίηση μπορεί να απλοποιήσει την όλη διαδικασία, από την αρχική εγγραφή έως τη διαχείριση αλλαγών και ενημερώσεων. Με τα εργαλεία αυτοματοποίησης των παροχών διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται και οι επαγγελματίες του HR μπορούν να δώσουν περισσότερο βάρος στην αντιμετώπιση ατομικών ζητημάτων και ερωτημάτων.

Μια μελέτη της Mercer δείχνει ότι το 56% των εργαζομένων θεωρεί τις παροχές σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης από την εργασία. Με την αυτοματοποίηση της διαχείρισης παροχών, το HR μπορεί να αναβαθμίσει τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων, εναρμονίζοντας τις παροχές της εταιρείας με τις ατομικές ανάγκες κάθε εργαζομένου.

Αυξημένη διαφάνεια στις αμοιβές και την επαγγελματική εξέλιξη

Η αυτοματοποίηση στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και την ανάδειξη μιας σαφούς σύνδεσης μεταξύ επιδόσεων, αποδοχών και επαγγελματικής εξέλιξης. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης επιδόσεων μπορούν να παρακολουθούν και να αξιολογούν αντικειμενικά την προσφορά κάθε εργαζομένου, συνδέοντας τη με τη μισθολογική του εξέλιξη και τις δυνατότητες προαγωγής.

Μια μελέτη της Glassdoor διαπίστωσε ότι το 70% των εργαζομένων πιστεύουν ότι θα είχαν περισσότερα κίνητρα στην εργασία τους εάν οι αποδοχές ήταν συνδεδεμένες με τις επιδόσεις. Η αυτοματοποίηση διασφαλίζει ότι η σχέση μεταξύ των ατομικών επιδόσεων, των αποδοχών και της επαγγελματικής εξέλιξης είναι διαφανής και βασίζεται σε μετρήσιμα επιτεύγματα. Αυτή η διαφάνεια καλλιεργεί μια αίσθηση δικαιοσύνης μεταξύ των εργαζομένων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στη δέσμευση του οργανισμού να αναγνωρίζει και να ανταμείβει αυτούς που αξίζουν.

Με την αυτοματοποίηση αυτών των διαδικασιών, οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού μπορούν όχι μόνο να απλοποιήσουν τις εργασίες που σχετίζονται με τις αμοιβές, αλλά και να συμμετάσχουν σε ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις με τους εργαζόμενους σχετικά με τις επιδόσεις τους, τους αναπτυξιακούς στόχους και τις αντίστοιχες αποδοχές. Αυτή η διαφάνεια συμβάλλει σε μια θετική κουλτούρα στον χώρο εργασίας και εναρμονίζει το εργατικό δυναμικό με τους γενικούς στόχους του οργανισμού, δημιουργώντας μια αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ των εργαζομένων και της εταιρείας.

Συνοψίζοντας

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η ουσιαστική εστίαση στον άνθρωπο αποτελούν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία των επιτυχημένων πρακτικών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Αξιοποιώντας την αυτοματοποίηση, οι επαγγελματίες του HR μπορούν όχι μόνο να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις αλλά και να τις υπερβούν, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι ευημερούν και ο οργανισμός ακμάζει. Όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία και διάφορα παραδείγματα, η ενσωμάτωση της αυτοματοποίησης στις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι μια παροδική τάση, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα για όσους πρωτοπορούν στη διαμόρφωση ενός υποδειγματικά αναπτυσσόμενου χώρου εργασίας.

LMW - Empowering People for Growth - webΟ ανθρώπινος παράγοντας ως κινητήρια δύναμη επιχειρηματικής ανάπτυξης
Hiring in the Mediterranean - webNavigating Work Ethic in Mediterranean Countries: A Guide for Employers
LMW - Transforming HR