Η αξία του επιτυχημένου onboarding για την επιχείρηση

17.01.2024

Στο δυναμικό επιχειρηματικό τοπίο της εποχής μας, η προσέλκυση και διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων αποτελεί προτεραιότητα για κάθε εταιρεία, σε όποιο κλάδο και αν δραστηριοποιείται. Μια πολύ σημαντική διαδικασία προς αυτό το σκοπό είναι το onboarding, δηλαδή η υποδοχή και ένταξη των νέων εργαζομένων. Ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα onboarding, τόσο για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στο γραφείο όσο και για εκείνους που δουλεύουν εξ αποστάσεως, είναι μια στρατηγική επένδυση στην  παραγωγικότητα και αφοσίωση των εργαζομένων, όπως και στη μακροπρόθεσμη επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης.

Κατ’ αρχάς, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η απουσία μιας σωστά σχεδιασμένης και δομημένης διαδικασίας ένταξης τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την εταιρεία.

Χωρίς το κατάλληλο onboarding, οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι ενδέχεται να νιώσουν αποπροσανατολισμένοι, με αποτέλεσμα την πιο αργή ενσωμάτωση στους ρόλους τους. Μπορεί επίσης να δυσκολευτούν να κατανοήσουν τις προσδοκίες, τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας, κάτι που περιορίζει την ικανότητά τους να εναρμονιστούν με τους εταιρικούς στόχους. Οι συνέπειες είναι ακόμη πιο έντονες σε ένα περιβάλλον εργασίας εξ αποστάσεως, όπου η έλλειψη φυσικής παρουσίας αυξάνει την ανάγκη για σαφή επικοινωνία και καθοδήγηση.

Από την άλλη πλευρά, η αποτελεσματική ένταξη δημιουργεί στους εργαζόμενους μια θετική εντύπωση που αντέχει στον χρόνο. Η μεταβατική περίοδος προσαρμογής στους νέους τους ρόλους επιταχύνεται, διασφαλίζοντας ότι αισθάνονται ικανοί και σίγουροι από την αρχή. Αυτό, με τη σειρά του, ενισχύει σημαντικά την ικανοποίηση των νέων εργαζομένων και μειώνει τον κίνδυνο πρόωρων αποχωρήσεων από την επιχείρηση.

Πρόσφατες μελέτες τονίζουν τη σημασία ενός επιτυχημένου onboarding στη διατήρηση των εργαζομένων. Σύμφωνα με μια έρευνα της Glassdoor, στις εταιρείες με σωστά διαρθρωμένη διαδικασία ένταξης, η διατήρηση των νέων προσλήψεων βελτιώνεται κατά 82%. Επιπλέον, η Εταιρεία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (SHRM) αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι που ακολουθούν ένα δομημένο πρόγραμμα onboarding έχουν 69% περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν στην εταιρεία για τρία χρόνια.

Βέλτιστες πρακτικές για το onboarding των νέων εργαζομένων

  • Προετοιμασία πριν από την υποδοχή

Πριν από την πρώτη ημέρα εργασίας, εφοδιάστε τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους με το απαραίτητο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών της εταιρείας, των εγχειριδίων και των εισαγωγικών εκπαιδευτικών ενοτήτων. Αυτό επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης και επιτρέπει στους υπαλλήλους να εξοικειωθούν με τις αξίες και τις προσδοκίες της εταιρείας.

  • Δομημένο πρόγραμμα προσαρμογής

Ενσωματώστε στο onboarding ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα προσαρμογής που καλύπτει βασικούς τομείς όπως η ιστορία, οι αξίες και η αποστολή της εταιρείας. Αξιοποιήστε τις ψηφιακές πλατφόρμες για να προσφέρετε ελκυστικό περιεχόμενο στους εργαζόμενους εξ αποστάσεως, στοχεύοντας στην ανάπτυξη μιας αίσθησης σύνδεσης με την εταιρεία, παρά τη φυσική απόσταση.

  • Ανάθεση onboarding σε μέντορες και φίλους

Φέρτε σε επαφή τους νεοπροσληφθέντες με έμπειρους υπαλλήλους που μπορούν να χρησιμεύσουν ως προσωπικοί μέντορες ή φίλοι και θα βοηθήσουν στην ενσωμάτωσή τους στην εταιρεία. Αυτή η προσωπική σύνδεση διευκολύνει τη διαδικασία onboarding, παρέχει μια πηγή πληροφόρησης για πιθανές ερωτήσεις και προάγει την ανάπτυξη ενός δικτύου υποστήριξης.

  • Διαδραστική εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Οργανώστε διαδραστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες που να περιλαμβάνουν τόσο τις δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία όσο και ευρύτερες οργανωσιακές γνώσεις. Κινητοποιήστε τους υπαλλήλους με σενάρια προσομοίωσης εργασίας, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα, σε πρακτικό επίπεδο, τη φύση των καθηκόντων τους και την οργάνωση της εταιρείας.

  • Τακτική και εποικοδομητική επικοινωνία

Προγραμματίστε τακτικές συναντήσεις με τους εργαζόμενους ώστε να δώσετε απαντήσεις σε θέματα που πιθανώς τους απασχολούν και να ανταλλάξετε απόψεις και σχόλια, με εποικοδομητικό τρόπο. Αυτή η τακτική επικοινωνία συμβάλλει στη δημιουργία μιας ανοιχτής και συνεργατικής επιχειρηματικής κουλτούρας.

Το επιτυχημένο onboarding αφορά όλη την εταιρεία

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης, είναι σημαντικό για τους νέους εργαζόμενους να συνεργαστούν με διάφορα τμήματα ώστε να αποκτήσουν μια συνολική κατανόηση της εταιρείας. Ανάμεσα στα τμήματα με τα οποία πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία:

Ανθρώπινο Δυναμικό (HR): Για διοικητικές διαδικασίες, εγγραφή στις παροχές και μια επισκόπηση των πολιτικών της εταιρείας.

Τμήμα πληροφορικής (IT): Για τη δημιουργία και ρύθμιση των απαραίτητων εργαλείων, λογισμικών και πρωτοκόλλων ασφαλείας και την εξοικείωση των εργαζομένων με αυτά.

Προϊστάμενοι τμημάτων και μέλη της ομάδας: Διευκολύνετε την αλληλεπίδραση των νέων εργαζόμενων με τα μέλη της δικής τους ομάδας και τους επικεφαλής των διαφόρων τμημάτων, για να έχουν μια γενική εικόνα των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και της δυναμικής της ομάδας.

Τμήμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης: Συνεργασία με το τμήμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης για διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Μάρκετινγκ: Η ομάδα του μάρκετινγκ είναι η πλέον κατάλληλη για να παρουσιάσει στους νέους εργαζόμενους την εταιρική ταυτότητα, την επικοινωνιακή πολιτική, την διαδικτυακή παρουσία της εταιρείας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και αρχεία για τους ρόλους που θα αναλάβουν.

Μια μοναδική ευκαιρία για την κατανόηση της εταιρικής κουλτούρας

Το onboarding δεν αφορά μόνο την κατανόηση των ρόλων και των ευθυνών. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την κατανόηση της γενικότερης κουλτούρας της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διερευνούν και να κατανοούν τι κάνει τον οργανισμό να λειτουργεί σωστά, από τις αξίες της εταιρείας έως τα πρότυπα εργασίας της.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τη δέσμευση της εταιρείας στη διαφορετικότητα, στην ένταξη, στην ευημερία των εργαζομένων και σε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον. Κατά τη διαδικασία onboarding, η παράθεση της εμπειρίας υπαλλήλων εν ενεργεία και παραδειγμάτων επαγγελματικής επιτυχίας μπορεί να προσφέρει στους νεοπροσληφθέντες μια βαθύτερη κατανόηση του ήθους της εταιρείας.

Πολλές επιτυχημένες εταιρείες έχουν συμπεριλάβει ένα μήνυμα από τον/την  CEO ή Διευθύνοντα Σύμβουλο στη διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης. Είτε ζωντανά είτε μαγνητοσκοπημένο, ένα μήνυμα στο οποίο μοιράζεται το όραμα και την αποστολή της εταιρείας θα κινητοποιήσει και θα εμψυχώσει τους νέους εργαζόμενους.

Συνοψίζοντας

Το επιτυχημένο onboarding αποτελεί στρατηγική ανάγκη για τις εταιρείες, καθώς επηρεάζει την αφοσίωση, τη συνολική παραγωγικότητα και την παραμονή των εργαζομένων. Υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές, προσαρμοσμένες στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, και διασφαλίζοντας ότι οι νέοι εργαζόμενοι έρχονται σε επικοινωνία με όλα τα κεντρικά τμήματα, οι εταιρείες μπορούν να θέσουν τις βάσεις για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Μια σωστά σχεδιασμένη διαδικασία onboarding θα βοηθήσει στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση των εργαζομένων και θα διαμορφώσει ένα εργατικό δυναμικό που συμβαδίζει με την αποστολή και τις αξίες της εταιρείας.

LMW - Reskilling Upskilling Employees - webΗ στρατηγική αξία της αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης των εργαζομένων
LMW-7-HabitsΣυνήθειες εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων, μέρος 3ο: Προσπάθησε πρώτα να καταλάβεις και μετά να σε καταλάβουν